print logo

Nettsider med emneord «Språkvitenskapelige fag»

Publisert 1. feb. 2012 12:02

Retorikken er en av de mest seiglivede kunnskapstradisjonene i Vesten. I 2500 år har læren om talekunsten vært en sentral del av lærdomskulturen. Men hva var egentlig antikkens retorikk og er det noen vits i å studere dette i dag?

Publisert 20. des. 2010 00:00
Det nye læreverket i kinesisk er ubrukelig. Språkdrakten er frynsete med mange konstruerte og merkelige former.
Publisert 17. des. 2009 00:00
Eigedomsuttrykk som ’min’, ’din’ og ’mamma sin’ dukkar opp ein månad eller to før alle andre grammatikalske former. Ny og eineståande undersøking viser at språkutviklinga blant norske barn varierer voldsomt.
Publisert 11. nov. 2008 00:00
– Å bruka dei gamle kolonispråka i undervisninga representerer eit enormt hinder for den intellektuelle utviklinga i Afrika, seier Herbert Chimhundu. Han står bak den fyrste ordboka på shona, morsmålet til nesten åtti prosent av befolkninga i Zimbabwe.
Publisert 16. apr. 2008 00:00
Grønne bedrifter har ikke kapret miljøsaken fra miljøbevegelsen, men har lykkes i å konstruere et nytt språk for å beskrive naturen på en slik måte at alt kan måles, hevder språkforsker.
Publisert 27. mar. 2008 00:00
Hvordan snakker adelen i Paris? Og hvordan forandrer den franske uttalen seg i denne delen av befolkningen? Ingen vet med sikkerhet. Dét er en ung forsker fra Universitetet i Oslo i ferd med å endre på.
Publisert 18. mar. 2008 00:00
Det ryktes at språkforskerne på Universitetet i Oslo ikke snakker sammen. Eller i hvert fall ikke snakker samme språk. Er det slik? Apollon har invitert to profilerte forskere til en samtale – om språk.
Publisert 17. mar. 2008 00:00
Hun var 49 år gammel og husmor da hun disputerte for doktorgraden. Gjennom livet nedla hun et enormt arbeid i å beskrive de nordnorske dialektene. Hun var faglig pioner og foreleste flittig ved Universitetet i Oslo. Men fast stilling fikk hun aldri.
Publisert 13. mar. 2008 00:00
– I mer enn hundre år var lingvistene ved Universitetet i Oslo virkelig i verdenstoppen. Det er ikke mange – om noen – andre fagfelt ved universitetet som har noe liknende å vise til, sier professor i historie, John Peter Collett.
Publisert 13. jun. 2007 00:00
Språkutviklinga til norske barn er svært dårleg kartlagd. Det gjer det langt verre å hjelpe ungar med språkvanskar.
Publisert 2. mar. 2007 00:00
Eit halvt hundre år etter riksmålsordboka er nynorskfolket i siget. Dei får no ei av dei mest moderne digitale ordbøkene i verda. Sjette bandet er nettopp ferdig. Det inneheld alle tenkjelege og nær sagt utenkjelege ord på k frå både nynorsk og alle dialektar i landet.
Publisert 16. nov. 2006 00:00
Fonetiker Wencke Ophaug hjelper sangere med den rette uttalen. Nå jakter hun på hvordan den tyske sanguttalen var på syttenhundretallet, den gangen barokkomponist Telemann skrev kantatene sine.
Publisert 1. des. 2005 00:00
– Kunnskapen i klassisk kinesisk er i ferd med å gå tapt for kinesarane i konkurransen med Internett og fjernsynet. Difor seier eg at me som har studert klassisk kinesisk språk og kultur, kan seia korleis kinesarane var, men me kan ikkje seia korleis dei er, seier Christoph Harbsmeier, som er professor i klassisk kinesisk ved UiO.
Publisert 29. sep. 2005 00:00
Mens de norske kvenene frem til sekstitallet ble nektet å snakke kvensk i skolen, fikk finnene i Canada full språkfrihet. Det brutale språkskiftet i Norge knuste den kvenske identiteten, selvfølelsen og troen på egen kultur.
Publisert 23. sep. 2005 00:00
De religiøse skillelinjene i Albania kan splitte nasjonens enhet hvis de religiøse lederne spiller på fordommene og setter folk opp mot hverandre. For fordommene florerer og landet er fullt av konspirasjonsteorier.
Publisert 4. mai. 2005 00:00
Såkalla Halden-l – eller tungespiss-l – er ikkje lenger bare dominerande i søre Østfold, men har også etablert seg i store delar av Nord-Noreg. Professor Rolf Theil trur Halden-l etter kvart vil overta heile Nord-Noreg, Trøndelag og Austlandet.
Publisert 4. mai. 2005 00:00
Sjole, sjino og sjærlighet. Sj-lyden ser ut til å erstatte kj-lyden i det norske språket. Det som før ble forbundet med barns mangelfulle uttale, er nå blitt del av mange voksnes dagligtale. Språklig forfall? Nei, et levende språk i utvikling, sier språkforskerne.
Publisert 4. mai. 2005 00:00
Skarre-r er i ferd med å spre seg i Norge. På relativt kort tid har denne uttalen erobret områder hvor det tidligere var vanlig med rulle-r. Vil alle nordmenn skarre om noen år?
Publisert 29. apr. 2005 00:00
Bokanmeldelse av Helene Uri: Hva er språk, Universitetsforlaget (2004), 150 s.
Publisert 5. jan. 2005 00:00
Tolstoj tok nesten knekken på ham. Dostojevskij har gjort ham populær som foredragsholder. Tsjekhov har han forlatt mellom to permer, mens Pusjkin er hans siste kjærlighet. ”Liv og diktning” heter hans nye bok om Anton Tsjekhov. Boken om professor Geir Kjetsaas eget liv kunne ha hett ”Liv og diktere”. Russiske, vel å merke.
Publisert 10. des. 2004 00:00
Gjeteren under treet spillende på en fløyte. Motivet har vært umåtelig populært i litteratur og malerkunst fra antikken og like fram til vår egen tid. Hvorfor? – Kanskje fordi hyrdemotivet forteller om det gode liv, sier postdoc i latin, Mathilde Skoie.
Publisert 10. des. 2004 00:00
Hva er lykke og hvordan leve et godt liv? Vin, golf og sydenferie, svarer den kulørte presse. Mest mulig sex, istemmer Dagbladet. Men når forskerne søker lykkens vesen, er det til grekerne og romerne de går. For ingen har reflektert så godt og grundig om lykke som dem.
Publisert 12. nov. 2004 00:00
Selv om skriftspråkene i Bosnia er svært like, brukes de av nasjonalistene i kampen mot fredelig sameksistens. I håp om at befolkningen i Bosnia skal respektere hverandre, utgir professor Svein Mønnesland sammen med lokale språkforskere historiens første standardverk om språket i Bosnia. Boken kommer på nyåret.
Publisert 1. apr. 2004 00:00
Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750, Cappelen akademisk forlag, 427 s.
Publisert 1. jan. 2004 00:00
Hva er egentlig språk og hva er dets opprinnelse? Dette er spørsmål som står i fokus på et tverrfaglig seminar ledet av professor og evolusjonsbiolog Erika Hagelberg og professor og lingvist Jan Terje Faarlund.