1998 - Side 2

Publisert 1. feb. 1998 00:00
- Det er helt avgjørende at de økte ressursene som psykiatrien er blitt lovet, tas i bruk i behandling som vi vet hjelper. Behandlingsforskning kan hindre at vi kaster bort tid, krefter og penger på behandlingsmetoder som ikke virker, sier professor Per Vaglum ved Institutt for medisinske atferdsfag.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Robert M. Pirsig , fra boken Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel (1974) Norsk utgave, Pax Forlag 1994
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Hvis helsepersonell systematisk kartlegger hva slags pleie og behandling pasientene foretrekker (deres preferanser) og bruker denne informasjonen i sin planlegging, kan pasientene oppnå atskillig bedre helseresultater etter sykehusoppholdet. Dette konkluderte Cornelia M. Ruland med i sin doktoravhandling i sykepleievitenskap.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Er samfunnsvitenskapene egnet til å beskrive dagens virkelighet, eller er metodene som brukes foreldet? Dette er spørsmål som Immanuel Wallerstein m.fl. tar opp i boka Åpne samfunnsvitenskapene. Apollon inviterte til en konfrontasjon mellom professorene Thomas Hylland Eriksen og Raino Malnes med utgangspunkt i boka.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Noen mennesker eksperimenterer med seksuelle leker og seksuell identitet på samme måte som de prøver ut moter og klær. De kaller det selvrealisering når de blåser opp kjønnsdrift og seksuelt image til menneskets kjerne. Dypest sett handler det om noe annet, nemlig om skillet mellom ånd og kropp, mellom religion og seksualitet i vår kultur, skriver dr. theol. Jone Salomonsen.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
-Eg håpar senteret kan bli ein møtestad mellom norske og russiske forskarar, sa Kong Harald då han opna Det norske universitetssenteret i St. Petersburg den 28. mai, på dagen 395 år etter grunnlegginga av Russlands gamle hovudstad.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) er blitt evaluert eksternt etter ti års drift. Uttalelsen er ubetinget rosende. Det er små sjanser for at TMV oppløses, men det er en risiko for at senteret nedbygges eller får en mindre selvstendig stilling fra årsskiftet 1998/99.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
- Pojkerna och flickorna i vitt kommer att klara sig ganske bra! sa historikeren Thorsten Nybom på Seminaret i vitenskapsteori i vår. - Det vil være klokt av kulturviterne å samarbeide med dem, i stedet for å motarbeide dem.