print logo

2006

Publisert 19. des. 2006 00:00
Forskere ved Universitetet i Oslo har oppdaget en helt ny organismegruppe som huser noen av menneskets aller fjerneste slektninger. Når alle genene til den mikroskopiske organismen er kartlagt, vet man enda mer om evolusjonsutviklingen for en milliard år siden.
Publisert 18. des. 2006 00:00
Kavliprisene blir for første gang delt ut høsten 2008. Det Norske Videnskaps-Akademi har valgt professorene Jon Storm-Mathisen, Oddbjørn Engvold og Arne Skjeltorp til å lede de tre priskomiteene. Alle er fra Universitetet i Oslo.
Publisert 14. des. 2006 13:22
Fysikere har funnet den matematiske formelen på sammenhengen mellom turbulens i sjøen og matinntaket til små fiskelarver. Nå bruker Havforskningsinstituttet formelen for å simulere torskebestanden i havet.
Publisert 12. des. 2006 00:00
I townshipen Mpophomeni i Sør-Afrika er 40 prosent av befolkningen smittet av HIV. Gamle zuluritualer forenes med kristne ritualer i en desperat kamp for at ikke unge jenter skal bli smittet.
Publisert 12. des. 2006 00:00
Når folk på stillehavsøya Tonga skal feire viktige begivenheter, plasseres alle matvarene etter innbyrdes rang. Det er for å understreke de sosiale relasjonene rundt bordet.
Publisert 12. des. 2006 00:00
Interessa for ritual er aukande. Dei er med på både å skape og ta vare på vår kollektive minnearv.
Publisert 12. des. 2006 00:00
I den amerikanske fangeleiren Guantanamo blir de fengslede utsatt for den vanligste torturmetoden under inkvisisjonen: Fangene dukkes under vann til de er sikre på at de drukner. Inkvisisjonen kalte det potro, mens amerikanerne kaller det waterboarding.
Publisert 11. des. 2006 00:00
Samfunnet finansierer forskning, men resultatene blir gitt bort til store kommersielle forlag, som tjener fett på å selge dem tilbake til forskersamfunnet. Universitetet i Oslo (UiO) bruker nå 36 millioner kroner per år på å kjøpe elektronisk tilgang til internasjonale tidsskrifter. Stadig flere forskere boikotter nå de store forlagene, og publiserer i tidsskrifter som er gratis tilgjengelige.
Publisert 7. des. 2006 00:00
Den magnetiske nordpolen flytter seg med stadig større hastighet mot Sibir, uten at forskerne forstår hvorfor. Fortsetter utviklingen vil flammende nordlys pryde nattehimmelen i Sør-Norge allerede om 20–25 år.
Publisert 4. des. 2006 00:00
Nå er det mulig med automatisk overvåking av oljesøl i havet. Mange skip tømmer olje til havs. Mørketallene er store. Kystverket mener nyvinningen vil gjøre det enklere å spore opp synderne.
Publisert 30. nov. 2006 00:00
Nye arkeologiske funn i en grotte i Botswana viser at våre forfedre i Afrika utførte rituelle handlinger for 70 000 år siden. Det er 30 000 år tidligere enn de eldste funnene i Europa. Den sensasjonelle oppdagelsen styrker Afrikas stilling som det moderne menneskets vugge.
Publisert 28. nov. 2006 00:00
300 000 nordmenn tar kolesteroldempende medisiner. Hver tiende får smertefulle og influensalignende bivirkninger i musklene.
Publisert 22. nov. 2006 00:00
Hos eldre med et høyt mentalt funksjonsnivå fortsetter hjernen å utvikle seg livet ut. Deler av hjernebarken blir tykkere. Studier tyder på at det er en fordel å ta i bruk flere deler av hjernen for å utvide kapasiteten og kompensere for lavere intensitet etter hvert som man blir eldre.
Publisert 21. nov. 2006 00:00
Ergrer du deg over tulipaner som visner fort? Ved Universitetet i Oslo har Melinka Alonso Butenko sammen med sin veileder Reidunn Aalen klart å identifisere hvilket gen som regulerer når en plante mister kronbladene sine. Hvis man finner det tilsvarende genet hos tulipaner, kan det bli en blomstrende affære.
Publisert 16. nov. 2006 00:00
Musikkprofessor Hallgjerd Aksnes er interessert i hvorfor musikk har en så fundamental betydning for livet til folk. Nå analyserer hun hva slags følelsesmessige og metaforiske bevegelser musikken skaper.
Publisert 16. nov. 2006 00:00
Den klassisistiske tolkningen av den store tyske operakomponisten Gluck er feil. Det viser seg at Gluck har langt mer til felles med Rousseaus musikkteorier enn med wienerklassisismen.
Publisert 16. nov. 2006 00:00
Fonetiker Wencke Ophaug hjelper sangere med den rette uttalen. Nå jakter hun på hvordan den tyske sanguttalen var på syttenhundretallet, den gangen barokkomponist Telemann skrev kantatene sine.
Publisert 9. nov. 2006 00:00
Transistorer på sparebluss gjør det mulig å lage databrikker, såkalte mikrochips, som bruker ned til én prosent av energien sammenliknet med dagens løsninger. Slike lavenergikretser vil være billigere å produsere, trenge mindre plass og kan i tillegg gjøre datautstyret atskillig mer robust og driftssikkert enn i dag.
Publisert 26. okt. 2006 00:00
Somrene 1907 og 1908 streifet Hanna Resvoll-Holmsen rundt på Svalbard alene med telt, botanisérkasse og utstyr for fargefotografering. Senere ble pionerbotanikeren ansatt ved Universitetet i Oslo og en markant miljøvernforkjemper. Nå har ”grønnstrømpen” fått sin biografi.
Publisert 26. okt. 2006 00:00
I 1995 kom Unni Wikan til å uttale at det var respektløst å ikke stille krav til innvandrere – at det norske samfunnet hadde sviktet ved å tilby sosialhjelp i stedet for jobb og språkopplæring. Professoren i sosialantropologi ble øyeblikkelig stemplet som rasist og moralsk suspekt. Det skulle ta henne nesten ti år og en pris fra Fritt ord før hun hadde ristet beskyldningene av seg.
Publisert 20. okt. 2006 00:00
Demokratiet har trange kår i Midtøsten. Noen skylder på religiøse konflikter og Vestens prioritering av stabilitet i området. Men indre økonomiske forhold er like viktige.
Publisert 20. okt. 2006 00:00
Internett brer seg med rekordfart i den arabiske veden og bidrar til å bryte ned tabuer og sprenger sosiale grenser.
Publisert 20. okt. 2006 00:00
Forbinder du islamsk forkynnelse kun med eldre imamer i moskeen med langt skjegg i tradisjonelle klær? Glem det. I Egypt har den islamske TV-predikanten Amr Khaled skapt en karismatisk bevegelse som har mange likhetspunkter med kristen herlighetsteologi.
Publisert 20. okt. 2006 00:00
– Fred er ikke bare et spørsmål om enighet mellom stridende parter. Den må også ha mekanismer som sikrer respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Det sier Midtøsten-ekspert Nils A. Butenschøn om hvorfor Oslo-avtalen ikke førte til fred mellom israelere og palestinere.
Publisert 11. okt. 2006 00:00
Luktesansen er viktig for fiskens seksualliv. Paringsklare hunnfisker sender ut kjemiske signaler som informerer hannene når de skal jage bort konkurrentene sine, når de skal beile og når akten kan begynne.