print logo

2007

Publisert 1. feb. 2012 11:52

Sjøbunnen langs kysten fra Nord-Trøndelag og nordover til Kirkenes er i løpet av de siste 30–40 årene forvandlet fra en frodig, produktiv tareskog til en ørken med millioner av kråkeboller. – Dette er en økologisk katastrofe større enn noe oljeutslipp, sier forskerne Stein Fredriksen og Hartvig Christie.

Publisert 1. feb. 2012 11:52

Nazistene grunnla fire nye institutter ved Universitetet i Oslo. Det skulle forskes i rasebiologi, nazijournalistiske metoder og Nygaardsvolds skyld i krigen. Ingen studenter dukket opp. Faglig gikk det dårlig. Naziprofessorene skrev ikke en eneste vitenskapelig avhandling.

Publisert 17. des. 2007 00:00
Framskrittene innen hjerneforskningen har vært formidable. Men på ett spørsmål, knyttet til essensen av det å være menneske, ser vitenskapen ikke engang konturene av et svar: Hva er bevissthet?
Publisert 13. des. 2007 00:00
Fra kirker på Jylland er flere forgylte altre fra middelalderen bevart. De danske altrene regnes som provinsielle og litt klønete etterlikninger av europeiske forbilder. Men er de egentlig det?
Publisert 12. des. 2007 00:00
For at hjernecellene skal bli minst mulig skadet etter hjerneslag, har de en sinnrik nødbrems som kan redde den elektrokjemiske balansen. Nå undersøker forskere hvordan nødbremsen kan forsterkes.
Publisert 10. des. 2007 00:00
Spyflugelarvane et seg inn i tørrfisken og gjer så stor skade at tørrfisknæringa kan tape 20 millionar i året. No går næringa til kamp mot fienden. Anders Aak har utvikla ei uimotståeleg lukt som lokkar flugene i feller.
Publisert 6. des. 2007 00:00
Norske og sveitsiske biologer ved universitetene i Oslo og Genève har gjort oppsiktsvekkende funn om slektskapet mellom organismer folk flest aldri har hørt om. Livets tre må tegnes om, lærebøker må endres, og funnene kan også få stor betydning for utvikling av medisiner.
Publisert 6. des. 2007 00:00
Glem Snorre! Myntfunnene fra 1000-tallet er de eneste kildene som gir et bilde av hvordan statsforvaltningen ble bygd opp. Myntene er også det eneste samtidsbeviset på kristningen av Norge.
Publisert 5. des. 2007 00:00
Tannlege Jørn A. Aas har funnet 35 nye bakterier i munnhulen. Noen av bakteriene er slemme. Andre er snille.
Publisert 5. des. 2007 00:00
Korsblomsten har et så uvanlig slektstre at ingen vitenskapelige tidsskrifter vil ha det på trykk. Det medfører at forskningen står på stedet hvil, og at mange forskere andre steder i verden gir opp når de får de samme uventede resultatene.
Publisert 30. nov. 2007 00:00
Fem spedbarn drepes hvert år av filleristing. Like mange spedbarn blir påført varige hjerneskader. Overgriperne går fri fordi bevisene ikke er gode nok. Andre blir uskyldig mistenkt. Nå skal rettsmedisinere lære mer om hjerneskadene, ved å filleriste en babydukke.
Publisert 15. nov. 2007 00:00
Tyrkia blir sett på som en trussel mot europeisk identitet. Men nå kan Tyrkia bli modell for et velfungerende muslimsk demokrati i Midtøsten.
Publisert 12. nov. 2007 00:00
Tito la ikke lokk på de nasjonale relasjonene i det tidligere Jugoslavia. Relasjonene påvirket hele tiden politikken til kommunistene og førte til at grunnloven ble endret flere ganger. - For å hindre konflikten på nittitallet, kunne det ha hjulpet om visse definisjoner i grunnloven var mer presise, mener Hilde Katrine Haug.
Publisert 9. nov. 2007 00:00
– Jeg har ofte sett meg rundt på universitetet og tenkt:
Å, Gud, alle de flinke folkene.
Men jeg har klart meg bra, jeg også.
Jeg må si det.
Publisert 5. nov. 2007 00:00
– Begrepet frihet har en sentral plass i dagens moderne samfunn. Den økologiske klimakrisen kan komme til å endre på dette, sier sosialantropolog Henrik Sinding-Larsen. Han tror frihetsfokuset i framtiden vil bli kraftig utfordret av begrepet ansvarlighet.
Publisert 5. nov. 2007 00:00
Når oljen tar slutt, må Norge satse på naturgass. Nå utvikler Universitetet i Oslo ny teknologi for å gjøre foredlingen av naturgass mer miljøvennlig.
Publisert 30. okt. 2007 00:00
Under maurernes storhetstid i Spania forekom ekteskap mellom muslimer og kristne, til tross for lovgivernes forbud mot å krysse religiøse grenser i ekteskap.
Publisert 29. okt. 2007 00:00
I nokre land er det nesten umogleg å få sivil skilsmisse. Konsekvensen blir at ektepar vert rekna som gifte med kvarandre i heimlandet, sjølv om dei har skilt seg og gifta seg med ein ny partnar i Noreg.
Publisert 24. okt. 2007 00:00
Nå er det mulig å sjekke vannkvaliteten flere hundre år tilbake i tid ved å studere ørsmå skall i havbunnen.
Publisert 18. okt. 2007 00:00
Både den norske og danske adelen på femtenhundretallet elsket shopping. Det var viktig å vise sin velstand. Adelen smurte hverandre med rådyre gaver.
Publisert 16. okt. 2007 00:00
Over halvparten av alle ekteskapene i Panamdalen i Tibet er mellom én kvinne og flere menn. Fem ektemenn er ikke unormalt. Oppblomstringen av flermanneri er blitt langt vanligere de siste årene.
Publisert 11. okt. 2007 00:00
På landsbygda i Gambia er de fleste gift med nære slektninger. Flerkoneri er vanlig. Rekorden er over 100 familiemedlemmer. Målet
er en sterk og motstandsdyktig familieenhet.
Publisert 3. okt. 2007 00:00
Professor Kjetil Hafstad ved Det teologiske fakultet mener det er viktigere å se på innholdet i menneskers samliv enn å forsvare de ytre ekteskapskonvensjonene. Derfor forsvarer han samboerskap og muligheten for homofile til å inngå ekteskap.
Publisert 1. okt. 2007 00:00
Fysikere forbereder nå verdens største eksperiment for å finne universets minste partikler. De vil forstå hva som skjedde i universet rett etter Big Bang. Men først skal de finne forklaringen på hvorfor atomer har masse.
Publisert 1. okt. 2007 00:00
CERN oppfant web-teknologien. Nå utvikler partikkelfysikerne et enda mer moderne nettverk for å få Big Bang-eksperimentet i havn.