print logo

2008

Publisert 12. mar. 2013 14:54

På Universitetet i Oslo fins folk som er levende opptatt av døde språk. Ved å bruke moderne lingvistiske metoder fravrister forskerne de gamle, klassiske språkene noen av deres siste hemmeligheter.

Publisert 16. des. 2008 00:00
I snart 200 år har Universitetet i Oslo utdannet lærere – like lenge som institusjonen selv har eksistert. – I dag uteksaminerer vi 360 lærerkandidater per år. Det bør bli langt flere, sier Geir Knudsen.
Publisert 16. des. 2008 00:00
Viljestyrken har blitt dramatisk svekket i den norske befolkningen. Psykologer ved UiO tar moderne teknologi i bruk for å hjelpe nordmenn til å nå sine mål.
Publisert 15. des. 2008 00:00
Den store politiske prosjektet bør være å arbeide for et føderalt, politisk system toppet av en verdensregjering, mener filosofen Thomas Pogge. Han tror også USA vil måtte slutte seg til et slikt system – selv om det med tiden vil undergrave USAs stilling som supermakt.
Publisert 15. des. 2008 00:00
Hvis man blander thorium og uran i kjernekraftreaktoren og gjenvinner uranet etterpå, kan avfallet med langlivete radioaktive stoffer reduseres betraktelig.
Publisert 8. des. 2008 00:00
I protonterapi blir kreftceller beskutt med atomkjerner i en hastighet på nesten 300 000 kilometer i timen. Et enda kraftigere slagvåpen er karbonatomer.
Publisert 8. des. 2008 00:00
Protonterapi fungerer spesielt bra på svulster nær kritiske organer. Tyskland og USA er i gang. Sverige har gitt grønt lys. Forskere ved Universitetet i Oslo har slåss for den moderne kreftbehandlingen i fire år. Likevel takker Norge nei.
Publisert 7. des. 2008 00:00
Dette er tidenes arkeologiske oppdagelse på Balkan: Arkeologer fra Universitetet i Oslo har nettopp funnet den første illyriske handelsplassen i historien. Nå må Balkan-historien skrives om.
Publisert 30. nov. 2008 00:00
Forskere har funnet en strålemetode som ødelegger oksygenfattige kreftceller uten å skade det friske vevet rundt. Hemmeligheten er kontinuerlig ultralav stråling over flere uker.
Publisert 26. nov. 2008 00:00
Et laboratorium i verdensklassen vil gjøre det mulig å utvikle nye radioaktive forbindelser. De kan brukes til avanserte, medisinske bildeundersøkelser av kreft, alzheimer, parkinson, epilepsi og personlighetsforstyrrelser.
Publisert 11. nov. 2008 00:00
– Å bruka dei gamle kolonispråka i undervisninga representerer eit enormt hinder for den intellektuelle utviklinga i Afrika, seier Herbert Chimhundu. Han står bak den fyrste ordboka på shona, morsmålet til nesten åtti prosent av befolkninga i Zimbabwe.
Publisert 5. nov. 2008 00:00
Når kenyanske landsbykvinner blir enker, mister de status og utsettes for hån og latterliggjøring. – Ved hjelp av kraften som ligger i det å gi barnebarna navn, gjenerobrer enkene sin stilling, påpeker Loreen Iminza Maseno.
Publisert 4. nov. 2008 00:00
– Da jeg kom til Sør-Afrika første gang ble jeg slått av stillheten rundt hiv og aids. Det var nærmest som om sykdommen ikke eksisterte, forteller Wenche Dageid. I flere år har hun hjulpet hiv-positive til å mestre sin livssituasjon.
Publisert 3. nov. 2008 00:00
Flyene over polarområdet kan miste radioforbindelsen i flere timer når nordlyset herjer som verst. Nå skyter UiO-professor opp en norsk rakett for å finne forklaringen. Målet er gode varslingsrutiner.
Publisert 29. okt. 2008 00:00
For noen år siden fikk Leif Aarvik omtale i media da han oppdaget en ny sommerfugl i Finnmark. Nå har han funnet flere hundre ukjente nattsommerfugler i Afrika. Han klassifiserer dem ved å studere underlivet deres.
Publisert 28. okt. 2008 00:00
Blader, røtter, bark og blomsterfrø er kilden til helse for millioner av mennesker i Afrika. I tolv år har forskere ved universitetene i Oslo og Bamako reist rundt og snakket med lokale medisinmenn, samlet inn planter og undersøkt hvordan de virker. Samarbeidsprosjektet mellom Mali og Norge er en modell for resten av Afrika.
Publisert 23. okt. 2008 00:00
Samtidig som et vulkansk massiv eksploderte i Sør-Afrika for 183 millioner år siden endret klimaet seg dramatisk. Nå undersøker geologer de utdødde vulkanene for å lære mer om både fortidens klimaendringer og om hvordan man kan finne olje i Norskehavet.
Publisert 22. okt. 2008 00:00
Grensen mellom korrupte og ikke-korrupte handlinger er uklar i Kamerun. Gavekulturen er så viktig at det er vanlig å gi gaver til offentlige tjenestemenn. De som ikke underslår, blir regnet som dumme.
Publisert 21. okt. 2008 00:00
– Afrika er mye mer komplekst enn Europa, og ofte vanskelig å forstå. Behovet for forskningsbasert kunnskap er påtrengende, mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Publisert 20. okt. 2008 00:00
Om lag 120 kvinner og menn ved Universitetet i Oslo – fordelt på samtlige fakulteter – driver forskning knyttet til land i Afrika. Det gjør UiO størst på Afrika i Norge. Men forskningen er spredt og fragmentert.
– Nå må UiO samle kreftene, appellerer Kjetil Tronvoll.
Publisert 16. okt. 2008 00:00
– Vi drar på feltstudier, samler data og reiser hjem. Dataene bearbeider vi i tråd med våre vestlige perspektiver. Dermed forsvinner den afrikanske røsten og myten om det eksotiske Afrika lever videre.
Publisert 16. okt. 2008 00:00
Èn av tre var slaver i det muslimske Nord-Kamerun. Eliteslavene var soldater, embetsmenn og konkubiner for herskeren. Slaveriet forsvant ikke før franskmennene forlot landet i 1960.
Publisert 14. okt. 2008 00:00
Det er enklere å få tilgivelse i Uganda enn i Norge. En barnesoldat med mange drap på samvittigheten fikk kollektiv tilgivelse av landsbyen da en heksedoktor manet vekk de onde åndene hans.
Publisert 13. okt. 2008 00:00
Asma Elsony tok doktorgraden om epidemisk tuberkulose ved Universitetet i Oslo, samtidig som hun reddet 100 000 fra tuberkulosedøden i Sudan. Nå jakter Elsony og professor Gunnar Bjune på en billig tuberkulosetest.
Publisert 9. okt. 2008 00:00
For noen år siden lagde forskerne en stamtavle over kuantilopen, ved å sammenligne genene i lort og gammelt skinn. Nå analyserer de møkk for å lære mer om en utryddingstruet antilope.