print logo

2010

Publisert 12. mar. 2013 15:40

Forholdet mellom generasjonene er i de fleste familier nært og godt: Nærmere 70 prosent av de eldre oppgir at de er sammen med barn eller barnebarn ukentlig. Men skilsmisse gjør generasjonsbåndene sårbare: Godt voksne skilsmissedøtre har et overraskende dårlig forhold til sine fedre.

 

Publisert 2. nov. 2010 00:00
80 prosent av Asias befolkning får drikkevann fra elver som starter i Tibet. Nå undersøker UiO-forskere hvordan vannkvaliteten i det sårbare høyfjellsområdet blir påvirket av gruvedriften, befolkningseksplosjonen og klimaendringene.
Publisert 26. okt. 2010 00:00
Geir Farners detaljrike diskusjon av grunnlagsproblemer i litteraturvitenskapen presenterer viktige innspill fra en uventet vinkel.
Publisert 25. okt. 2010 00:00
KANCHIPURAM, INDIA: Forskere gransker eldgamle, religiøse tradisjoner og ritualer i møte med den nye tiden. Arbeidet ledes fra Universitetet i Oslo.
Publisert 21. okt. 2010 00:00
Hvordan varierer størrelsen på dyrebestander over tid – og fra sted til sted? Og hvorfor? Hvor sårbare er dyrene for inngrep i naturen? Vil de klare å flytte seg med klimaendringene? Dette er viktige spørsmål i økologisk forskning – og noe som det investeres mye i å forstå. Men tenk om et av grunnpremissene for viktige deler av forskningen viser seg å være feil?
Publisert 19. okt. 2010 00:00
Takket være kinesiske nedtegnelser gjennom 2000 år, har forskere funnet den historiske sammenhengen mellom kulde, krig og gresshoppeangrep. Svarene kan si noe om økologiske endringer i fremtiden.
Publisert 18. okt. 2010 00:00
Universitetet i Oslo tester ut hvordan soldrevne mobilmaster kan brukes som lokale kraftverk i fattige og isolerte landsbyer uten strøm. Gevinst: Bedre helse.
Publisert 13. okt. 2010 00:00
Kina har en skjematisk oppfatning av verden rundt seg, og har en tendens til å fokusere på de negative trekkene ved Vesten.
Publisert 12. okt. 2010 00:00
De siste 60 årene er sesongen for enkelte sopparter forskjøvet med opptil halvannen måned. Klimaendringene har skylden.
Publisert 11. okt. 2010 00:00
To UiO-professorer har slåss for protonterapi, en moderne kreftbehandling, i seks år. SEIER: Helsedirektoratet sier nå ja til å sende pasienter til protonterapibehandling i Sverige. TAP: Det blir ingen forskning på protonterapi ved norske universiteter.
Publisert 8. okt. 2010 00:00
Universitetet i Oslo har de siste ti årene arbeidet innenifra
med å undervise og bevisstgjøre kinesiske akademikere i menneskerettigheter. Nå blir menneskerettigheter undervist ved 52 kinesiske universiteter.
Publisert 7. okt. 2010 00:00
India og Kina hylles for sin raske teknologiske utvikling, økonomiske vekst og evnen til å stå i mot krisen i verdensøkonomien. – Men er vi opptatt av det økende gapet mellom fattige og rike innbyggere, er det disse landene vi skal være mest bekymret for, sier Dan Banik.
Publisert 12. aug. 2010 00:00
DNA-analyser har endret soppens stamtavle dramatisk. Analysene har også avdekket et langt større soppmangfold under bakken. Nå må alle soppbøkene skrives om.
Publisert 24. jun. 2010 00:00
Hva er et menneske? På universitetet er svarene mange og ulike. Apollon har invitert representanter fra fire forskjellige fagkulturer – filosofi, biologi, religionshistorie og sosialantropologi for høre deres syn – og for å la dem bryne sine begrepsapparater på hverandre.
Publisert 23. jun. 2010 00:00
En bokserie med hellige skrifter fra hele verden, er trolig det største formidlingsprosjekt i Norge noen sinne. Siden første bind ble utgitt for ti år siden, er det kommet 59 til. Mer enn 250 000 bøker er solgt. Og ennå er det ikke slutt.
Publisert 18. jun. 2010 00:00
Den nye inndelingen i 117 naturtyper gjør det lettere å beskrive naturmangfoldet i Norge. Når forvaltningen tar de nye naturdefinisjonene i bruk, kan samfunnet spare hundrevis av millioner kroner.
Publisert 15. jun. 2010 00:00
Norge er storprodusent av aluminium, men mesteparten sendes ut av landet for videre bearbeiding. Likevel har en lang rekke norske ferdigvarer sett dagens lys de siste 100 årene. Hvilken kulturell verdi har norske designere tilført materialet?
Publisert 14. jun. 2010 00:00
I permafrosten fins et frossent DNA-arkiv. Det er et fingeravtrykk av fortidens økologiske systemer. Forskere kan nå slå fast at mammuten i Sibir gresset på enger med ballblom, gulaks, fjellfiol, blokkebær og forglemmegei.
Publisert 10. jun. 2010 00:00
Botanikere vil samle inn frø fra minst 60 prosent av de utryddingstruete plantene i Norge. De 100 som var lettest å finne, ble samlet inn i fjor. Nå gjenstår de 120 vanskeligste artene.
Publisert 8. jun. 2010 00:00
Vil politikere som sannsynlighvis taper valget neste gang, på tampen av sin styringstid iverksette store, offentlige investeringer som deres etterfølgere dermed tvinges til å fullføre?
Publisert 7. jun. 2010 00:00
Forskere ved Universitetet i Oslo har oppdaget et kolossalt mangfold av encellete parasitter både i saltvann og ferskvann. De betyr svært mye for det økologiske samspillet i havet. Oppdagelsen kan også forklare oppblomstringen av giftige alger.
Publisert 2. jun. 2010 00:00
Stadig flere rammes av hjertesvikt: Hjertet klarer ikke å pumpe nok blod rundt i kroppen. Sykdommen er alvorlig – og mer dødelig enn mange kreftformer. Et ungt forskermiljø på Akershus universitetssykehus arbeider med å utvikle blodprøver som enkelt kan avsløre om du er, eller er i ferd med å bli alvorlig hjertesyk.
Publisert 1. jun. 2010 00:00
Det er hundre ganger flere bakterier enn menneskeceller i kroppen vår. Over halvparten av bakteriene er ukjente. Nå har UiO-forskere oppdaget at urinen vår ikke er steril. Det er et stort bakteriemangfold i urin.
Publisert 31. mai. 2010 00:00
Hold deg fast! Det fins så mange som 5500 ukjente flue- og vepsearter i Norge. Nå håper forskere å finne to til tre hundre av dem ved Oslofjorden i sommer.
Publisert 27. mai. 2010 00:00
En illeluktende og livsfarlig søppeldynge i Amazonas er blitt sumpindianernes møtepunkt med den vestlige verden. Her sanker de inn klær og kokekar. De frakter alt med elvekano til landsbyen tjue mil unna.