Artikler - Side 11

Publisert 12. mars 2014 12:05

Mennene på Eidsvoll inviterte ikke fattige, voksen ungdom eller kvinner inn som deltakere i det politiske fellesskapet.

Publisert 11. mars 2014 07:29

Helsetilsynet gir no UiO formelt pålegg om å stansa forskingsprosjektet til dei pensjonerte professorane Ivar Mysterud og Morten Laane på Institutt for biovitskap. Dei har forska på flått som berar av borrelia-bakterien. UiO må også leggja ned forskingsbiobanken forskarane har oppretta.

Publisert 6. mars 2014 08:22

Arbeidsledige i Tana, Kautokeino, Vadsø og Vardø digitaliserer nå 170 000 herbarieplanter. Det gjør det langt enklere å forske på biologisk mangfold.

Publisert 25. feb. 2014 09:06

Du kan få alvorlige forgiftninger av blåskjell. Dagens giftsjekk koster 12 000 kroner og tar en arbeidsuke. Den nye giftsjekken fra UiO kan gi svar på noen timer og koste så lite som 200 kroner.

Publisert 11. feb. 2014 10:39

Beslutninger som fattes langt utenfor helsesektoren og høyt over hodet på nasjonalstatene, har voldsom innflytelse på helsen til store deler av verdens befolkning.

Publisert 10. feb. 2014 13:28

Overraskende mange norskpakistanere med livsstilssykdommer tar medisinene sine feil. Forklaringen er misforståelser, språkproblemer, ramadan og frykten for svinegelatin i kapsler.

Publisert 5. feb. 2014 13:56

Tar globaliseringen livet av den tradisjonelle bedriftsstrukturen i Mellom-Amerika – med én familie på toppen? Forskere har samlet informasjon om tusenvis av bedrifter for å finne svar. Det har ingen gjort før. 

Publisert 5. feb. 2014 12:46

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. 

Publisert 5. feb. 2014 12:39

Folk er fattigere, men lykkeligere i Andesfjellene enn i hovedstaden Lima i Peru. Aller verst er det i slummen utenfor Lima, hvor graden av lykke sammenlignes med tilstandene i et fengsel. 

Publisert 5. feb. 2014 11:21

Argentina – “jordas spiskammer” – dyrker i dag mest genmodifisert soya – som blant annet går til dyrefôr i Kina. Småbønder og landarbeidere er drevet bort.

Publisert 5. feb. 2014 11:14

Migrantstrømmen fra Norge til Latin-Amerika tok aldri av. Hvorfor?

Publisert 5. feb. 2014 11:02

Mulighetene for demokrati og rettferdighet er gang på gang blitt skuslet bort under byggingen av den colombianske nasjonen. Ny bok åpner for å tolke Colombia på nye måter. 

Publisert 5. feb. 2014 10:51

Nye politiske regimer, nye globale allianser og nye sosiale bevegelser bidrar til at økonomiene vokser og antall fattige reduseres, og til at nye konflikter og utfordringer oppstår. 

Publisert 3. feb. 2014 10:21

Tannkjøttbetennelse kan føre til løse tenner. Kreft i kjeven kan deformere ansiktet. Med et kunstig, skumplastmønstret stillas får kroppen hjelp til å reparere skadene selv.

Publisert 29. jan. 2014 11:04

Uekte unger til blåstruper har mer varierte gener og et bedre immunforsvar enn sine halvsøsken.

Publisert 29. jan. 2014 09:26

Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på testikler til menneskeaper og hvor utro hunnene er. Lær mer om sex, sæd og utroskap på jubileumsutstillingen Sexus.

Publisert 9. des. 2013 13:52

Kriminologer på Universitetet i Oslo er de første i verden som har fått vite de eksakte fangetallene på Cuba.

Publisert 9. des. 2013 09:17

Kubansk nasjonalisme forsterka av patriotiske salsarytmar erstatta den marxistiske ideologien då Sovjetunionen klappa saman og russarane blei borte.

Publisert 6. des. 2013 13:51

Småbøndene i Andesfjellene i Peru forholder seg til vannet som et levende vesen. De ofrer lamafett, kokablader og sprit til vannkilden. Nå kan klimaendringene og den globale økonomien føre til store endringer i kulturen deres.

Publisert 28. nov. 2013 09:54

I mange land i Latin-Amerika er  visepresidenten den einaste som tener på at presidenten går av. Det kan vera årsaka til den politiske ustabiliteten i desse landa.

Publisert 26. nov. 2013 06:54

Tretti forskerteam fra hele verden har konkurrert om å tolke gendata fra norske og utenlandske brystkreftpasienter. Kunnskapen er viktig for å persontilpasse behandlingen

Publisert 25. nov. 2013 09:53

Den moderne kreftbehandlingen er blitt flyttet fra laboratoriet til datamaskinen. For å finne genendringene som fører til kreft, må det kjøres enorme beregninger på en av verdens raskeste tungregnemaskiner.

Publisert 12. nov. 2013 07:30

Mange tenåringer blir voldtatt av nære slektninger. Abort straffes med fengsel. Mange tar illegal abort eller føder barnet uten medisinsk hjelp.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Ofre for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Argentina og Peru viser ikke bare styrke og mot til å overleve. De representerer også sterke stemmer i rettsoppgjøret. 

Publisert 7. nov. 2013 14:02

Svære statistiske analyser av mutasjonsfordelingen i flere tusen kreftsvulster gjør det mulig å finne kurer for kreftsykdommer som det ikke finnes behandling mot i dag.