Artikler - Side 12

Publisert 19. aug. 2013 07:53

Nevrotiske personer har mindre hjerne og dårligere signaloverføringer mellom de ulike hjernedelene. Problemene er størst for dem med angst, depresjon og sårbarhet for stress.

Publisert 12. aug. 2013 12:57

Blir småbarn som tilegner seg to eller flere språk, mindre intelligente enn dem som bare lærer ett? Ja, mente forskerne helt fram til 1965. Tvert imot viser nye studier; barna  gjør det bedre på skolen. Forskningen på flerspråklighet er hundre år i år. Et helt nytt senter skal ta forskningen mange steg videre.

Publisert 12. aug. 2013 12:28

I takt med en stadig økende globalisering vil behovet for små lokale identiteter vokse sterkere frem. Det kan resultere i flere nye europeiske språk i fremtiden, mener professor i slaviske språk.

Publisert 12. aug. 2013 11:37

Seier dei “vi”, “øss” eller “me” i Ål? Korleis uttalar dei “Oslo” rundt omkring i landet? Og er det berre i Nord-Noreg folk seier “kopptua” om ein oppvaskklut?

Publisert 1. aug. 2013 10:15

Nynorsk-ordboka kom ikkje ut før hundre år etter Ivar Aasen. No vert ordboka rydda for gammaldagse og upassande ord.

Publisert 29. juli 2013 13:59

Norsk Ordbok har fått 150 millionar kroner til den tolv band store papirutgåva, men ikkje noko til nett. Nettversjonen manglar alle ord frå A til H.

Publisert 24. mai 2013 05:00

Nye matematiske modeller om den flytende massen i jordas indre kan forklare både klimaet og hvordan jordskorpa så ut i urtiden. Modellene er pepret med data fra de verste jordskjelvene de siste hundre år.

Publisert 21. mai 2013 14:37

For å kunne formidle tankeinnholdet i Aristoteles’ filosofi, Euklids matematikk og Bibelen, har oversettere lagd en masse nye ord og begreper som ikke fantes fra før. En database med historisk viktige tekster og oversettelser – utviklet på Universitetet i Oslo – brukes nå av forskere over hele verden.

Publisert 16. mai 2013 14:18

Etter andre verdenskrig ble samfunnsvitenskapene innført som et nytt element i norsk akademisk liv.

Publisert 13. mai 2013 04:00

Fremtidens olje må pumpes opp fra nanotynne sprekker i skiferstein. Da må geologene forstå hvordan de enkelte molekylene beveger seg. UiO har allerede gjort de første beregningene.

Publisert 10. mai 2013 07:02

Med en enkel metode kan mennesker som er blitt alvorlig syke etter flåttbitt, endelig få vite sikkert om de har bakterier i blodet.

Publisert 22. apr. 2013 06:09

Det er for sent å stoppe Alzheimer når de første symptomene har kommet. Om noen år kan Alzheimer varsles allerede ti år før sykdommen bryter ut. 

Publisert 19. apr. 2013 07:07

Snutebiller er et milliardmareritt. I dag må nyplantede trær sprøytes med kjemiske insektmidler. Snart kan trærne beskyttes med ufarlig voks.

Publisert 2. apr. 2013 07:46

Inspirert av India kan innbyggere i en kenyansk landsby dra til et lokalt sol-energisenter. Der kan de lade bærbare, elektriske lamper. Lampene lyser i åtte timer.  

Publisert 1. apr. 2013 00:05

Apefossilet Ida tok verden med storm. Nå har Jørn Hurum funnet det geologiske urskriket som inspirerte Munch.  

Publisert 14. mars 2013 09:28

Idealet for den gode borger – eller den gode gutt – er den gode soldat.

Publisert 12. mars 2013 15:40

Forholdet mellom generasjonene er i de fleste familier nært og godt: Nærmere 70 prosent av de eldre oppgir at de er sammen med barn eller barnebarn ukentlig. Men skilsmisse gjør generasjonsbåndene sårbare: Godt voksne skilsmissedøtre har et overraskende dårlig forhold til sine fedre.

 

Publisert 12. mars 2013 14:56

Norge er trolig det eneste landet i verden som er blitt styrt av en elite fra universitetet.  

Publisert 12. mars 2013 14:54

På Universitetet i Oslo fins folk som er levende opptatt av døde språk. Ved å bruke moderne lingvistiske metoder fravrister forskerne de gamle, klassiske språkene noen av deres siste hemmeligheter.

Publisert 12. mars 2013 14:53

I 1953 fikk verden ‘se’ DNA-molekylet for første gang: To forskere i England hadde greid å avsløre ’livets hemmelighet’. At en av Hassels tidligere elever spilte en helt sentral rolle i avsløringen, er i seg selv en godt bevart hemmelighet.  

Publisert 11. mars 2013 07:25

Solcellene på robotbilen på Mars er dobbelt så bra som solcellene på Jorda. Hemmeligheten er rådyre materialer. Fremtidens solceller kan bli like effektive med superbillig sink.  

Publisert 6. mars 2013 10:08

Hvis du leste på strømregningen at du bruker mer strøm enn naboene dine, ville du skjerpe deg og bruke mindre? Og ville du kjøpt grønn strøm dersom du fikk informasjon om at den strømmen du fikk i dag, ikke var så grønn som du trodde? Med andre ord: Blir vi mer miljøbevisste om vi får god informasjon? 

Publisert 4. mars 2013 06:58

Vindkraften gir mer usikre strømpriser i det tyske og det norske markedet. Prisene blir enda mer ustabile med ny strømkabel mellom Norge og Tyskland.

Publisert 26. feb. 2013 07:33

Mellomstore bølger kan ødelegge vindturbinene på havet. De kan knekke som fyrstikker. Matematikere prøver nå å forklare hvorfor.

Publisert 21. feb. 2013 13:41

Norge bruker årlig nesten en halv milliard kroner til å forske på fornybare energikilder. Likevel vil ikke politikerne legge til rette for at den nye teknologien kommer i bruk.