Artikler - Side 12

Publisert 24. okt. 2013 07:55

Vi bruker nesten tre milliarder kroner hvert år på kosttilskudd. Ny forskning tyder på at vitaminpiller kan forstyrre den fine balansen i cellene våre og dermed gjøre vondt verre.

Publisert 16. okt. 2013 14:52

Lege og professor Helge Stormorken (90) ga for et kvart århundre siden navn til sykdommen Stormorken syndrom. At det skulle bli genforskerkolleger ved hans eget Oslo universitetssykehus som til slutt fant den genetiske forandringen som forårsaker syndromet, var langt fra opplagt.

Publisert 16. okt. 2013 13:52

Oklahoma! Kiss me, Kate, West Side Story, Martha Graham Dance Company. Amerikanske impulser kom til å forme norsk scenedans i langt sterkere grad enn vi har trodd.

Publisert 16. okt. 2013 13:06

– DNA betegnes gjerne som livets molekyl eller “livets strekkode". Kan du utdype dette, professor i molekylærgenetikk, Reidunn Aalen?

Publisert 16. okt. 2013 11:32

I 2003 var menneskets arvemasse fullstendig kartlagt. Hvor står vi i dag – ti år etter? Apollon har invitert tre forskere til samtale.

Publisert 15. okt. 2013 10:59

Leseforståinga hjå tospråklege barneskuleelevar er mykje dårlegare enn hjå jamgamle einspråklege born. UiO-forskarar etterlyser no meir systematisk og langvarig språkstimulering frå barnehagealder.

Publisert 15. okt. 2013 10:38

Vår genetiske sammensetning er med på å bestemme hvor mye og hvor fort vi legger på oss når vi spiser for mye fet mat, viser norsk-amerikansk studie. Nå er forskere på sporet av hvilke gener det dreier seg om.

Publisert 15. okt. 2013 10:27

Yoga aktiverer en rekke gener og kan påvirke immunsystemet, viser resultater fra en studie utført av professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap.

Publisert 7. okt. 2013 07:33

Då Watson & Crick oppdaga DNA-dobbelheliksen i 1953, var folk som bergtekne. Men kvifor er vi så fascinerte av gen?

Publisert 25. sep. 2013 08:57

Både genene og proteinene kan endre seg i kreftsvulsten. Noen ganger kan behandlingen gjøre vondt verre.

Publisert 24. sep. 2013 07:56

Allerede i urtiden var encellete organismer programmert til å bli flercellete. Det var bare et lite aber. Genbitene lå i feil rekkefølge.

Publisert 19. sep. 2013 13:16

Selv om det er kjent at arv spiller en viktig rolle ved schizofreni og bipolar lidelse, har det vært vanskelig å peke ut hvilke konkrete gener som gir økt sårbarhet. Nå har forskere fra UiO identifisert mange nye risikogener.

Publisert 2. sep. 2013 07:42

Bakteriefloraen i tarmen kan ha noe å si for en rekke sykdommer. Fremtidens behandling kan bli transplantasjon av avføring.

Publisert 28. aug. 2013 07:39

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet kan ha bommet på anslagene i det nye pensjonssystemet. De har ikke tatt hensyn til usikre levealderprognoser. Nye beregninger viser at pensjonsutgiftene kan variere med 63 milliarder kroner i 2050. Beløpet er større enn den forventete innsparingen på  50 milliarder.

Publisert 25. aug. 2013 10:16

Tungregning er blitt svært viktig for å drive vitenskapen videre. Fremtidens resultater skapes nå på UiOs nye superdata-maskin, som er blant de hundre raskeste maskinene i verden.

Publisert 25. aug. 2013 10:12

Astrofysikere har sett tvers gjennom Melkeveien og fått tidenes innblikk i universets spede begynnelse. Nå må mange teorier endres.

Publisert 21. aug. 2013 11:58

– Det finnes ingen dokumentasjon på at de mangfoldige strukturene som sees på bildene, faktisk er borreliabakterier. Artikkelen framstiller ukritisk en lite utprøvd og derfor usikker metode som en sikker test på sykdom, sier professor Åse Mygland. Hun får støtte av flere.

Publisert 21. aug. 2013 11:10

Kva vi kallar vår nærmaste familie, seier mykje om kva slags tidsånd vi lever i, meiner språkforskar.

Publisert 19. aug. 2013 07:53

Nevrotiske personer har mindre hjerne og dårligere signaloverføringer mellom de ulike hjernedelene. Problemene er størst for dem med angst, depresjon og sårbarhet for stress.

Publisert 12. aug. 2013 12:57

Blir småbarn som tilegner seg to eller flere språk, mindre intelligente enn dem som bare lærer ett? Ja, mente forskerne helt fram til 1965. Tvert imot viser nye studier; barna  gjør det bedre på skolen. Forskningen på flerspråklighet er hundre år i år. Et helt nytt senter skal ta forskningen mange steg videre.

Publisert 12. aug. 2013 12:28

I takt med en stadig økende globalisering vil behovet for små lokale identiteter vokse sterkere frem. Det kan resultere i flere nye europeiske språk i fremtiden, mener professor i slaviske språk.

Publisert 12. aug. 2013 11:37

Seier dei “vi”, “øss” eller “me” i Ål? Korleis uttalar dei “Oslo” rundt omkring i landet? Og er det berre i Nord-Noreg folk seier “kopptua” om ein oppvaskklut?

Publisert 1. aug. 2013 10:15

Nynorsk-ordboka kom ikkje ut før hundre år etter Ivar Aasen. No vert ordboka rydda for gammaldagse og upassande ord.

Publisert 29. juli 2013 13:59

Norsk Ordbok har fått 150 millionar kroner til den tolv band store papirutgåva, men ikkje noko til nett. Nettversjonen manglar alle ord frå A til H.

Publisert 24. mai 2013 05:00

Nye matematiske modeller om den flytende massen i jordas indre kan forklare både klimaet og hvordan jordskorpa så ut i urtiden. Modellene er pepret med data fra de verste jordskjelvene de siste hundre år.