Artikler - Side 13

Publisert 21. feb. 2013 13:34

Sjefen for Botanisk hage ved Universitetet i Oslo leter etter ingefær i skoger på tropiske øyer og i botaniske samlinger verden rundt. Til nå har han funnet og beskrevet mer enn 60 nye arter av ingefær.  

Publisert 21. feb. 2013 12:46

Som alltid er det bra at nye teoriar blir møtte med sunn skepsis, men han bør helst vera bygd på gode argument, og ikkje vanetenking.  

Publisert 12. feb. 2013 06:22

USA bruker uran fra russiske atomvåpen som brensel i sivil kjernekraft. Hvis våpenuranet blandes med det norske grunnstoffet thorium, blir avfallet 95 prosent mindre radioaktivt.

Publisert 11. feb. 2013 15:45

Jan Terje Faarlund la frem påstand i Apollon sist høst – som ble fanget opp av mange andre media – om at engelsk er et skandinavisk språk. For å ”bevise” dette, legger han frem en rekke argumenter, som dessverre er enten dårlig underbygd eller ikke underbygd i det hele tatt.

Publisert 7. feb. 2013 10:31

– Fordi de globale energi- og klimautfordringene er så krevende og sammensatte, har universitetet en spesielt viktig rolle å spille, sier Arild Underdal.

Publisert 7. feb. 2013 10:23

Når den samfunnsøkonomiske kostnaden ved CO2-utslipp er tilstrekkelig stor, bør skog få stå urørt.

Publisert 6. feb. 2013 08:20

Antall gale kreftprognoser kan halveres med datastyrt bildeanalyse. Om tre år kan metoden brukes på pasienter med tarmkreft, eggstokkreft og prostatakreft.

Publisert 4. feb. 2013 11:27

Norge var det første selvstendige landet i verden som ga kvinner stemmerett på samme vilkår som menn. – I jubileumsåret setter vi stemmeretten inn i en større sammenheng: Vi studerer kvinnekamp over tid og på tvers av landegrenser, sier Hilde Sandvik.  

Publisert 4. feb. 2013 06:41

Nå skal det bli mulig å oppdage kreft ved å måle elastisiteten til svulster. Metoden er både billig, ufarlig og strålingsfri. 

Publisert 29. jan. 2013 16:22

Universitetet i Oslo vil bli store på internasjonal klimarett. Det behøves: Mange jussnøtter må knekkes om verden skal klare å stanse den globale oppvarmingen.

Publisert 29. jan. 2013 07:22

Om fem til sju år er solcellene blitt mye billigere – og bare en tjuendedel så tjukke som dagens solceller. Trikset er å lure  sollyset med  mikrokuler. 

Publisert 10. jan. 2013 14:52

Rikshospitalet ble etablert i tett tilknytning til Det medisinske fakultet. Men for å kunne drive undervisning, var hospitalet avhengig av å ha fattigfolk og ”faldne kvinder” som pasienter.  

Publisert 9. jan. 2013 15:18

Borgerkrigen i Syria gjør situasjonen i nabolandet Libanon svært spent. De kristne, libanesiske partiene er dypt splittet i synet på krigen.  

Publisert 9. jan. 2013 15:18

– ”Konflikt" dekker nesten alt av uenighet om verdier og/eller interesser, over hele skalaen fra krangel og forhandlinger til storkrig. Så det er mange konfliktbegreper som dekkes av det samme ordet, sier Øyvind Østerud, som har vært professor i internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980.

Publisert 9. jan. 2013 15:17

Menneske har ein lei tendens til å øydeleggje nettopp dei tinga vi helst vil ta vare på. Osebergfunnet har fått lide for tidlegare konserveringsmetodar, og no renn tida ut for å berge det som bergast kan.

Publisert 9. jan. 2013 13:11

I løpet av knappe 150 år utvandret én million nordmenn. Ni av ti dro til Nord-Amerika. Men hva med dem som valgte kontinentet sør for Rio Grande?   

Publisert 9. jan. 2013 13:09

Vil ikke antallet barn, hvor tett de kommer og alderen på barna påvirke hvor mye en kvinne jobber? -Nei, sier en økonom som har undesøkt hvordan det å bli mor påvirker yrkeslivet til kvinner.

Publisert 9. jan. 2013 13:04

Takket være mammografiscreeningen ble 47 kvinner i løpet av ti år reddet fra å dø av brystkreft. Samtidig ble mellom 1200 og 1900 kvinner feilbehandlet for den fryktede sykdommen.

Publisert 9. jan. 2013 13:03

Svartebøkene fra 1700-tallet ble skrevet av utdannede og bereiste folk. Forestillingene om krefter som kunne utløses av magi og trolldom, var en vesentlig del av den norske kulturen til sent på 1800-tallet.

Publisert 2. jan. 2013 11:57

Legen på Fram-ekspedisjonen samlet og beskrev medisinplanter i Sør-Afrika. Studiene ble aldri publisert og derfor glemt. Nå kommer den enestående dokumentasjonen sørafrikanerne til gode.  

Publisert 7. des. 2012 07:26

Universet bugner av mørk materie. Ingen vet hva den består av. Nå har UiO-fysikere lansert en grusom, matematisk forklaring som kan løse gåten en gang for alle.

 

 

Publisert 29. nov. 2012 15:57

Norge har de siste årene vært et land i krig. Men hvilke regler gjelder for soldatene våre når de slåss i Afghanistan eller Libya?

Publisert 28. nov. 2012 10:06

Om tre år skal ekstrem fattigdom og sult i verden være halvert og alle barn sikret skolegang, ifølge FNs tusenårsmål. Væpnede konflikter er en alvorlig hindring for å nå disse målene.  

Publisert 27. nov. 2012 09:02

Britane ’lånte’ ikkje ord og omgrep frå dei norske og danske vikingane og deira etterkommarar, slik vi gjerne trur. Nei, det språket som no går under namnet engelsk, er faktisk skandinavisk.  

Publisert 21. nov. 2012 14:19

Opium bidrar trolig til å øke de voldelige sammenstøtene i Afghanistan. Men hvordan konfliktene i seg selv fører til mer opiumsdyrking, har ingen greid å påvise – før nå.