Artikler - Side 14

Publisert 6. feb. 2013 08:20

Antall gale kreftprognoser kan halveres med datastyrt bildeanalyse. Om tre år kan metoden brukes på pasienter med tarmkreft, eggstokkreft og prostatakreft.

Publisert 4. feb. 2013 11:27

Norge var det første selvstendige landet i verden som ga kvinner stemmerett på samme vilkår som menn. – I jubileumsåret setter vi stemmeretten inn i en større sammenheng: Vi studerer kvinnekamp over tid og på tvers av landegrenser, sier Hilde Sandvik.  

Publisert 4. feb. 2013 06:41

Nå skal det bli mulig å oppdage kreft ved å måle elastisiteten til svulster. Metoden er både billig, ufarlig og strålingsfri. 

Publisert 29. jan. 2013 16:22

Universitetet i Oslo vil bli store på internasjonal klimarett. Det behøves: Mange jussnøtter må knekkes om verden skal klare å stanse den globale oppvarmingen.

Publisert 29. jan. 2013 07:22

Om fem til sju år er solcellene blitt mye billigere – og bare en tjuendedel så tjukke som dagens solceller. Trikset er å lure  sollyset med  mikrokuler. 

Publisert 10. jan. 2013 14:52

Rikshospitalet ble etablert i tett tilknytning til Det medisinske fakultet. Men for å kunne drive undervisning, var hospitalet avhengig av å ha fattigfolk og ”faldne kvinder” som pasienter.  

Publisert 9. jan. 2013 15:18

Borgerkrigen i Syria gjør situasjonen i nabolandet Libanon svært spent. De kristne, libanesiske partiene er dypt splittet i synet på krigen.  

Publisert 9. jan. 2013 15:18

– ”Konflikt" dekker nesten alt av uenighet om verdier og/eller interesser, over hele skalaen fra krangel og forhandlinger til storkrig. Så det er mange konfliktbegreper som dekkes av det samme ordet, sier Øyvind Østerud, som har vært professor i internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980.

Publisert 9. jan. 2013 15:17

Menneske har ein lei tendens til å øydeleggje nettopp dei tinga vi helst vil ta vare på. Osebergfunnet har fått lide for tidlegare konserveringsmetodar, og no renn tida ut for å berge det som bergast kan.

Publisert 9. jan. 2013 13:11

I løpet av knappe 150 år utvandret én million nordmenn. Ni av ti dro til Nord-Amerika. Men hva med dem som valgte kontinentet sør for Rio Grande?   

Publisert 9. jan. 2013 13:09

Vil ikke antallet barn, hvor tett de kommer og alderen på barna påvirke hvor mye en kvinne jobber? -Nei, sier en økonom som har undesøkt hvordan det å bli mor påvirker yrkeslivet til kvinner.

Publisert 9. jan. 2013 13:04

Takket være mammografiscreeningen ble 47 kvinner i løpet av ti år reddet fra å dø av brystkreft. Samtidig ble mellom 1200 og 1900 kvinner feilbehandlet for den fryktede sykdommen.

Publisert 9. jan. 2013 13:03

Svartebøkene fra 1700-tallet ble skrevet av utdannede og bereiste folk. Forestillingene om krefter som kunne utløses av magi og trolldom, var en vesentlig del av den norske kulturen til sent på 1800-tallet.

Publisert 2. jan. 2013 11:57

Legen på Fram-ekspedisjonen samlet og beskrev medisinplanter i Sør-Afrika. Studiene ble aldri publisert og derfor glemt. Nå kommer den enestående dokumentasjonen sørafrikanerne til gode.  

Publisert 7. des. 2012 07:26

Universet bugner av mørk materie. Ingen vet hva den består av. Nå har UiO-fysikere lansert en grusom, matematisk forklaring som kan løse gåten en gang for alle.

 

 

Publisert 29. nov. 2012 15:57

Norge har de siste årene vært et land i krig. Men hvilke regler gjelder for soldatene våre når de slåss i Afghanistan eller Libya?

Publisert 28. nov. 2012 10:06

Om tre år skal ekstrem fattigdom og sult i verden være halvert og alle barn sikret skolegang, ifølge FNs tusenårsmål. Væpnede konflikter er en alvorlig hindring for å nå disse målene.  

Publisert 27. nov. 2012 09:02

Britane ’lånte’ ikkje ord og omgrep frå dei norske og danske vikingane og deira etterkommarar, slik vi gjerne trur. Nei, det språket som no går under namnet engelsk, er faktisk skandinavisk.  

Publisert 21. nov. 2012 14:19

Opium bidrar trolig til å øke de voldelige sammenstøtene i Afghanistan. Men hvordan konfliktene i seg selv fører til mer opiumsdyrking, har ingen greid å påvise – før nå.  

Publisert 19. nov. 2012 06:36

Statistiske analyser viser at verden blir fredeligere i fremtiden. Om 40 år er bare halvparten så mange land i konflikt. Nedgangen blir størst i Midtøsten.

Publisert 12. nov. 2012 15:58

Det er snart ti år siden de tre første Sentrene for fremragende forskning (SFF) startet opp ved Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet stopper den rause finansieringen og sentrene legges ned. Hva har de fått til i løpet av decenniet?  

Publisert 12. nov. 2012 09:39

Solatmosfæren er en million grader varmere enn solens overflate. Ny matematisk modell viser at magnetisme har skylden. Modellen kan føre til bedre romværvarsler for når solstormer kan ødelegge elektriske installasjoner på jorda.

Publisert 8. nov. 2012 10:05

Ressurssterke land kan ta skade av ressursene sine. Kampen om ressursene kan føre til at landene blir fattigere enn land med små ressurser.

Publisert 6. nov. 2012 07:46

Enzymjegere ved UiO har funnet funksjonen til et enzym som er viktig for kreftspredning. Kreftforskere håper nå å kunne hemme enzymet.

Publisert 2. nov. 2012 08:35

Fremtidens behandling mot kreft og diabetes kan være en epigenetisk medisin som skrur av og på helt bestemte gener. Med epigenetikk kan man også bedre forstå hvordan stamceller omdannes til andre celler.