Artikler - Side 15

Publisert 18. mai 2012 10:22

Ett av tre barn i utviklingsland er mindre av vekst enn det skulle ha vært – etter sin alder. Mangel på livsviktige mineraler, vitaminer, proteiner og fett gjør at barnets kropp og hjerne ikke utvikler seg til sitt fulle potensial.

 

Publisert 18. mai 2012 09:17

Mulighetene til å avskaffe den ekstreme fattigdommen i verden er dobbelt så store i dag som for 30 år siden. Men i samme periode har også verdens gjerrighet økt dramatisk.  

  

Publisert 14. mai 2012 09:52

Nordlys forstyrrer radiosamband, GPS-navigasjon og satellittkommunikasjon. Nå skal forskere skyte opp 20 satellitter med verdensledende instrumenter fra UiO for å finne forklaringen.

Publisert 7. mai 2012 05:00

Energirike atomkjerner oppfører seg annerledes enn man har trodd. Oppdagelsen kan forklare hvordan de største stjerneeksplosjonene i verdensrommet har dannet de grunnstoffene som menneskeheten er avhengig av.

Publisert 2. mai 2012 15:43

Jazzen dukket ikke opp i Norge som et plutselig motefenomen i 1920, slik musikkhistorien antyder. Da “jazzalderen” startet, hadde svarte amerikanske artister besøkt landet i mange tiår allerede. Gjestene fra USA ble møtt med frykt, rasisme – og voldsom fascinasjon.

Publisert 23. apr. 2012 06:38

Menneskets aller fjerneste slektning er en svært sjelden mikroorganisme fra Ås utenfor Oslo. Oppdagelsen kan gi innblikk i hvordan livet så ut på Jorda for nesten én milliard år siden.

Publisert 22. apr. 2012 11:28

Naturhistorisk museum har fått den største trofésamlingen på over hundre år. Den vises nå frem i den nye utstillingen "Hodejeger". 

Publisert 22. apr. 2012 10:07

Noen av de viktigste magiske tekstene i verden befinner seg på Universitetet i Oslo. Papyrusfunn viser at den antikke verden, som vi gjerne forbinder med rasjonalitet og vitenskap, også hadde flere fremmedartede og obskure trekk.

Publisert 27. mars 2012 09:37

Utbygging spiser opp stiene. I tettbygde strøk svekkes allemannsretten til fri ferdsel.

Publisert 1. mars 2012 13:01
Når nordlyset herjer, mister flyene over Nordkalotten radioforbindelsen. Studenter ved Universitetet i Oslo bygger nå en satellitt for å varsle romvær. En av dem har laget et apparat som måler elektrontettheten to tusen ganger raskere enn det NASA har klart. Satellitten blir skutt opp i 2011.
Publisert 1. mars 2012 12:57
Fysikere har funnet den matematiske formelen på sammenhengen mellom turbulens i sjøen og matinntaket til små fiskelarver. Nå bruker Havforskningsinstituttet formelen for å simulere torskebestanden i havet.
Publisert 1. mars 2012 12:50
Jordas største fontene er mer enn 50 000 kilometer høy og spyr ut 300 tonn oksygen i døgnet. Luftfontenen kan gi forklaring på hvordan atmosfærer dannes på andre planeter.
Publisert 1. mars 2012 12:02
LONGYEARBYEN: Fra Svalbard kan forskerne "se" ut i verdensrommet. Øygruppen på 80 grader nord ligger nemlig under polarkløften - en åpning i jordas magnetfelt. Gjennom denne trakten ledes partikkelstrømmen fra Sola mot Jordas atmosfære og bombarderer luftgassene til lysutsendelse - nordlys. På grunn av sin helt spesielle beliggenhet er Svalbard blitt en internasjonal observasjonsplattform for dagnordlys.
Publisert 1. mars 2012 10:51
Nordlyset kan føre til at fly i polarområdene mister radioforbindelsen over lengre tid. Nå skal professor Jøran Moen skyte opp raketter for å finne årsaken. Målet er gode varslingsrutiner.
Publisert 20. feb. 2012 11:46

Provinzialblade var et nytt og moderne tidsskrift utgitt i Bergen mot slutten av 1700-tallet. Fiskepriser og annet yndet lokalstoff ble knapt nevnt. Isteden fikk bergenserne det siste fra europeisk filosofi, litteratur og vitenskap.

Publisert 17. feb. 2012 14:58

På 1700-tallet ble det utgitt nesten 200 ulike tidsskrifter i Danmark-Norge. Offentligheten under eneveldets sensur og kontroll var mangfoldig og internasjonal.

Publisert 14. feb. 2012 08:03

Manglende tillit mellom befolkningen og staten hindrer vaksineringen i mange land. India sliter mest. Malawi gjør det best.

Publisert 10. feb. 2012 11:20

Immunforsvaret har dobbel sikring mot virus og bakterier. Derimot fungerer ikke immunforsvaret like effektivt mot kreft.

Publisert 7. feb. 2012 12:52
Immunceller fra friske individer kan bli den nye immunkuren mot kreft. Kuren kan skade kreftceller uten å ødelegge nabocellene. Håpet er å kunne utrydde kreft for godt.
Publisert 7. feb. 2012 12:52

Nå blir det langt enklere å vaksinere hele befolkningen mot en truende pandemi. Fremtidens DNA-vaksiner kan lastes ned over internett og lages på det lokale apoteket.

Publisert 3. feb. 2012 10:54
En forsker ved Universitetet i Oslo har funnet fem nye Neptun-måner. Dette er de mest lyssvake objektene som noensinne er observert i solsystemet. Oppdagelsen kan gi svar på solsystemets barndom og sannsynligheten for liv i andre solsystemer.
Publisert 1. feb. 2012 12:23
Snart vil hele verden nynne på norske middelalderballader. De skal legges ut i det verdensomspennende informasjonssystemet World Wide Web med både lyd, tekst og noter. Informasjon som det tidligere tok dager å finne fram til, vil kunne hentes ut med et lite klikk.
Publisert 1. feb. 2012 12:23
Vår medieproduksjon, publisering og kollektive hukommelse blir mer og mer preget av datamaskinen. Hypertekst er én måte å organisere informasjon på som gir pedagogiske muligheter innen høyere utdanning. Samtidig må akademia sørge for at kommende lærere er fortrolige med nye måter å omgås symboler på.
Publisert 1. feb. 2012 12:23
Henrik Ibsen i multimediautgave? Institutt for medier og kommunikasjon har begynt arbeidet med en slik produksjon og går i bresjen for en ny forskerrolle for humanister og samfunnsvitere.
Publisert 1. feb. 2012 12:23
Informasjonsteknologien skapte en revolusjon i psykologien. Psykologer forstår i dag mennesker ut fra denne teknologien, ofte uten at de selv er klar over det. Visste du at mange familieterapeuter betrakter familier som kybernetiske maskiner?