print logo

Artikler - Side 2

Publisert 28. nov. 2013 09:54

I mange land i Latin-Amerika er  visepresidenten den einaste som tener på at presidenten går av. Det kan vera årsaka til den politiske ustabiliteten i desse landa.

Publisert 26. nov. 2013 06:54

Tretti forskerteam fra hele verden har konkurrert om å tolke gendata fra norske og utenlandske brystkreftpasienter. Kunnskapen er viktig for å persontilpasse behandlingen

Publisert 25. nov. 2013 09:53

Den moderne kreftbehandlingen er blitt flyttet fra laboratoriet til datamaskinen. For å finne genendringene som fører til kreft, må det kjøres enorme beregninger på en av verdens raskeste tungregnemaskiner.

Publisert 12. nov. 2013 07:30

Mange tenåringer blir voldtatt av nære slektninger. Abort straffes med fengsel. Mange tar illegal abort eller føder barnet uten medisinsk hjelp.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Ofre for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Argentina og Peru viser ikke bare styrke og mot til å overleve. De representerer også sterke stemmer i rettsoppgjøret. 

Publisert 7. nov. 2013 14:02

Svære statistiske analyser av mutasjonsfordelingen i flere tusen kreftsvulster gjør det mulig å finne kurer for kreftsykdommer som det ikke finnes behandling mot i dag.

Publisert 29. okt. 2013 06:22

Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Publisert 24. okt. 2013 07:55

Vi bruker nesten tre milliarder kroner hvert år på kosttilskudd. Ny forskning tyder på at vitaminpiller kan forstyrre den fine balansen i cellene våre og dermed gjøre vondt verre.

Publisert 16. okt. 2013 14:52

Lege og professor Helge Stormorken (90) ga for et kvart århundre siden navn til sykdommen Stormorken syndrom. At det skulle bli genforskerkolleger ved hans eget Oslo universitetssykehus som til slutt fant den genetiske forandringen som forårsaker syndromet, var langt fra opplagt.

Publisert 16. okt. 2013 13:52

Oklahoma! Kiss me, Kate, West Side Story, Martha Graham Dance Company. Amerikanske impulser kom til å forme norsk scenedans i langt sterkere grad enn vi har trodd.

Publisert 16. okt. 2013 13:06

– DNA betegnes gjerne som livets molekyl eller “livets strekkode". Kan du utdype dette, professor i molekylærgenetikk, Reidunn Aalen?

Publisert 16. okt. 2013 11:32

I 2003 var menneskets arvemasse fullstendig kartlagt. Hvor står vi i dag – ti år etter? Apollon har invitert tre forskere til samtale.

Publisert 15. okt. 2013 10:59

Leseforståinga hjå tospråklege barneskuleelevar er mykje dårlegare enn hjå jamgamle einspråklege born. UiO-forskarar etterlyser no meir systematisk og langvarig språkstimulering frå barnehagealder.

Publisert 15. okt. 2013 10:38

Vår genetiske sammensetning er med på å bestemme hvor mye og hvor fort vi legger på oss når vi spiser for mye fet mat, viser norsk-amerikansk studie. Nå er forskere på sporet av hvilke gener det dreier seg om.

Publisert 15. okt. 2013 10:27

Yoga aktiverer en rekke gener og kan påvirke immunsystemet, viser resultater fra en studie utført av professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap.

Publisert 7. okt. 2013 07:33

Då Watson & Crick oppdaga DNA-dobbelheliksen i 1953, var folk som bergtekne. Men kvifor er vi så fascinerte av gen?

Publisert 25. sep. 2013 08:57

Både genene og proteinene kan endre seg i kreftsvulsten. Noen ganger kan behandlingen gjøre vondt verre.

Publisert 24. sep. 2013 07:56

Allerede i urtiden var encellete organismer programmert til å bli flercellete. Det var bare et lite aber. Genbitene lå i feil rekkefølge.

Publisert 19. sep. 2013 13:16

Selv om det er kjent at arv spiller en viktig rolle ved schizofreni og bipolar lidelse, har det vært vanskelig å peke ut hvilke konkrete gener som gir økt sårbarhet. Nå har forskere fra UiO identifisert mange nye risikogener.

Publisert 2. sep. 2013 07:42

Bakteriefloraen i tarmen kan ha noe å si for en rekke sykdommer. Fremtidens behandling kan bli transplantasjon av avføring.

Publisert 28. aug. 2013 07:39

Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet kan ha bommet på anslagene i det nye pensjonssystemet. De har ikke tatt hensyn til usikre levealderprognoser. Nye beregninger viser at pensjonsutgiftene kan variere med 63 milliarder kroner i 2050. Beløpet er større enn den forventete innsparingen på  50 milliarder.

Publisert 25. aug. 2013 10:16

Tungregning er blitt svært viktig for å drive vitenskapen videre. Fremtidens resultater skapes nå på UiOs nye superdata-maskin, som er blant de hundre raskeste maskinene i verden.

Publisert 25. aug. 2013 10:12

Astrofysikere har sett tvers gjennom Melkeveien og fått tidenes innblikk i universets spede begynnelse. Nå må mange teorier endres.

Publisert 21. aug. 2013 11:58

– Det finnes ingen dokumentasjon på at de mangfoldige strukturene som sees på bildene, faktisk er borreliabakterier. Artikkelen framstiller ukritisk en lite utprøvd og derfor usikker metode som en sikker test på sykdom, sier professor Åse Mygland. Hun får støtte av flere.

Publisert 21. aug. 2013 11:10

Kva vi kallar vår nærmaste familie, seier mykje om kva slags tidsånd vi lever i, meiner språkforskar.