print logo

2004

Publisert 1. apr. 2004 00:00
Haakon Breien Benestad og Petter Laake (red.), Forskningsmetode i medisin og biofag, Gyldendal Akademisk 2004, 476 s.
Publisert 1. apr. 2004 00:00
Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750, Cappelen akademisk forlag, 427 s.
Publisert 1. apr. 2004 00:00
Per Ole Johansen, Den illegale spriten: Fra forbudstid til polstreik, Unipub forlag, 2004, 174 s.
Publisert 1. feb. 2004 00:00
Lars-Erik Vaale: Dommen til Døden - Dødsstraffen i Norge 1945-50, Pax Forlag 2004, 243 s.
Publisert 1. jan. 2004 00:00
Bjarne Hodne, Randi Sæbøe (red): Kulturforskning, Universitetsforlaget, Oslo (2003), 324 s.
Publisert 1. jan. 2004 00:00
Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland, Eivind Tjønneland: Et lite land i verden. 1950—2000: Norsk idéhistorie Bind VI, Aschehoug (2003), 524s.
Publisert 1. jan. 2004 00:00
Njål Høstmælingen: Internasjonale menneskerettigheter, Universitetsforlaget 2003, 494 s.