print logo

2005

Publisert 2. mai. 2005 00:00
Bokanmeldelse av: Tian Sørhaug: Managementalitet og autoritetens forvandling – Ledelse i en kunnskapsøkonomi, Fagbokforlaget (2004), 353 s.
Publisert 29. apr. 2005 00:00
Bokanmeldelse av Helene Uri: Hva er språk, Universitetsforlaget (2004), 150 s.
Publisert 19. apr. 2005 00:00
Bokanmeldelse av Ottar Dahl:Historie og teori. Artikler 1975-2001,Oslo, Unipub forlag, 2004, 209 s.
Publisert 26. jan. 2005 00:00
Bokanmeldelse av Carl-Erik Grenness: Hva er psykologi, Universitetsforlaget, 2004, 129 s.
Publisert 5. jan. 2005 00:00
Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge - Trussel eller menneskerett?, Abstrakt forlag (2004), 274 s.