print logo

Offentlig rett

illustration
Publisert 15. nov. 2011
Ståle Eskeland sørger for å gi oss en bok som er langt mer enn en tørr, deskriptiv gjennomgang av andres forbrytelser andre steder.
illustration
Publisert 28. des. 2009
Det er ikke bare enkelt å hevde sine rettigheter etter norsk lov når familie i Pakistan, nærmiljø i Norge, samt Gud, overvåker at du ikke bryter med islamsk rett samtidig.
illustration
Publisert 10. jun. 2008
Sjøsamene og den norske kystbefolkningen har i flere hundre år hatt hevd på saltvannsfisket i Finnmarksfjordene. Den særegne hevden reddet den norske fiskerigrensen mot England i 1951. Nå kan de historiske argumentene brukes for å verne de kystnære områdene over hele landet den dagen Norge måtte bli EU-medlem.
illustration
Publisert 2. apr. 2008
Hun har egentlig ikke noe imot Macintosh. Det er bare det at den ikke har sjel.
illustration
Publisert 26. feb. 2007
Mangler i det norske lovverket om straffeforfølgelse fører til at internasjonale krigsforbrytere foretrekker Norge som sitt nye hjemland. Lovhullet tettes antakelig igjen 1. januar 2008.
illustration
Publisert 1. jan. 2004
Njål Høstmælingen: Internasjonale menneskerettigheter, Universitetsforlaget 2003, 494 s.
illustration
Publisert 1. jan. 2003
Fredrik Sejersted har kontrollert kontrollørene. I sin juridiske doktoravhandling har han gjennomgått Stortingets kontrollfunksjon siden 1814, og kontrollen med Regjeringen er de siste årene blitt stadig tøffere.
illustration
Publisert 1. jan. 2001
Norge har i mange tiår fremstått som et foregangsland når det gjelder kampen for menneskerettighetene - i andre land. Det er typisk norsk å være god, men hvor gode er vi egentlig når det gjelder menneskerettigheter her hjemme? Det forskes som aldri før over emnet.
illustration
Publisert 1. mar. 1998
Liland-saken er en av flere kjente saker som er blitt tatt opp igjen av rettsvesenet i 1990-årene. Privatpersoner oppdaget mer eller mindre tilfeldig at domfellelsen bygd på utilstrekkelig bevismateriale, og engasjerte seg. Det viste seg at tvil ikke hadde kommet tiltalte til gode.

RSS av dette dokumentet