print logo

Kvinne- og kjønnsstudier

illustration
Publisert 29. jun. 2007
Fedrene har en oppsiktsvekkende sentral plass i Henrik Ibsens liv og diktning, mener Jørgen Lorentzen. Han lanserer en helt ny lesning av farsproblematikken hos Ibsen.
illustration
Publisert 12. nov. 2004
Etter tre års kamp har forsker Elisabet Rogg ved Universitetet i Oslo klart å dra i gang et kvinne– og kjønnsstudium i det patriarkalske Montenegro.
illustration
Publisert 1. apr. 2004
I Norge og Sverige oppfattes prostitusjon i stor grad som seksualisert vold, mens man i Danmark ikke problematiserer sexhandelen som et sosialt problem på samme måte.– Kriminalisering er ikke et universelt botemiddel, sier sosiolog May-Len Skilbrei som forsker på debatter om prostitusjon i Skandinavia.
illustration
Publisert 1. apr. 2004
Hun drømte om å spille fiolin i et symfoniorkester. Gjerne annenfiolin, gjerne langt bak. Isteden var det Oslos bakgater hun valgte, kriminologen som skapte ordet ’horekunde’ og skrev den mest stjålne boka i Oslo.
illustration
Publisert 1. mar. 2002
Nettverk for forskning om homoseksualitet er 10 år og kan tillate seg en liten feiring. Men er forskning om homoseksualitet nå akseptert i det gode akademikerselskap?
illustration
Publisert 1. mar. 2002
Det nyeste innenfor kjønnsforskning er ”queer theory” eller hva man på norsk kan kalle
illustration
Publisert 1. feb. 2001
Kvinner tjener langt mindre enn menn, viser statistikkene. Hvorfor? Fordi omsorgen for barna ikke er rettferdig fordelt mellom kvinner og menn, hevder Hilde Bojer, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
illustration
Publisert 4. mar. 2000
Kvinners innsikt og erfaring om egen sykdom og livssituasjon kan omdannes til ny medisinsk kunnskap, men da må foreldede vitenskapelige kriterier vike plassen.
illustration
Publisert 1. apr. 1999
Ida Blom og Sølvi Sogner (red.): Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Akademiske Forlag 1999
illustration
Publisert 1. jan. 1999
- Aldri har informasjonsteknologi vært så fokusert i mediene. Aldri har det vært så mange interessante jobber å få for informatikere. Aldri har det vært så få kvinnelige informatikkstudenter. Slik åpnet førsteamanuensis Kristin Braa ved Institutt for informatikk, UiO, en <a href="http://www.dagbladet.no/kronikker/961029-kro-1.html">kronikk i Dagbladet</a> for to og et halvt år siden.
illustration
Publisert 1. jan. 1997
Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red.): <b>Modernismens kjønn</b> Pax, 1996
illustration
Publisert 1. jan. 1997
Da Torill Steinfeld fylte 16 år, fikk hun Camilla Colletts bok Amtmandens Døttre av sine foreldre. Den var lang og tung, men hun leste den. I dag har hun lest alt fra fru Colletts hånd og nylig utgitt biografien om den unge Camilla. Den er blitt historien om et kvinnehjerte.
illustration
Publisert 1. mar. 1996
Mat er mat, men det er også noe vi uttrykker oss gjennom. Vi viser kjærlighet og hat, eller vi avviser andres nærhet gjennom å nekte å ta imot den maten vi blir tilbudt. Det framgår av doktoravhand lingen til sosiologen Elisabeth L'orange Fürst.
illustration
Publisert 5. apr. 1995
«Alma mater», den nådige mor: Hennes navn brukes ofte på universitetet. I mange år fostret Alma Mater bare sønner. Hvordan har døtrene hatt det i hennes favn? Alma Maters døtre er tittelen på boken om kvinners historie ved universitetene. Den kommer ut nå i høst.
illustration
Publisert 5. apr. 1995
Mange kvinner sliter seg gjennom hverdagen for å leve opp til forventninger fra arbeidsgiver og familie. Resultatet blir helseproblemer som legene ikke ser og som kvinnene selv overser. Nå tar samfunnsforskere tak i problemet.

RSS av dette dokumentet