print logo

Urbanisme og fysisk planlegging

illustration
Publisert 1. feb. 2012
<p>Statsvitere, sosiologer, geografer og økonomer går i fellesskap globaliseringen etter i sømmene: Hva er drivkreftene bak? Hvilken rolle spiller multilaterale organisasjoner? Har den norske velferdsstaten noen framtid i en globalisert verden?</p>

RSS av dette dokumentet