Ledere

Publisert 2. nov. 2016 16:41
Publisert 21. aug. 2016 18:01
Publisert 28. apr. 2016 14:03
Publisert 3. feb. 2016 13:59
Publisert 2. feb. 2016 14:20
Publisert 2. feb. 2016 14:16
Publisert 29. jan. 2016 08:22
Publisert 25. mars 2015 09:45
Publisert 25. mars 2015 09:41
Publisert 25. mars 2015 09:40
Publisert 29. apr. 2014 09:38
Publisert 29. aug. 2013 10:41
Publisert 29. aug. 2013 10:38
Publisert 7. feb. 2013 10:22
Publisert 28. nov. 2012 10:14
Publisert 7. aug. 2012 10:13
Publisert 20. feb. 2012 13:37

Vi har et ansvar for å gjøre verden bedre, sa prorektor Inga Bostad under en stor konferanse i november. Om dannelse.

Publisert 1. feb. 2012 12:12
Påstand: En stor andel av elevene i vår 13-årige enhetsskole kjeder seg i de fleste timer, og mange har med god grunn følelsen av å være faglige tapere. Mye av årsaken ligger i en læreplan-, pensum- og prestasjonsfiksering som hindrer elevene i å bli sett og møtt som unike individer. Det samme gjelder universitetets studenter.
Publisert 1. feb. 2012 12:11
Genforskningen gjør at vi kan gripe inn i livsprosessene til mennesker, planter og dyr på måter som tidligere ikke har vært mulige. Det er selve kjernen i skaperverket det dreier seg om. Derfor er også denne forskningen omstridt.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Det akademiske Norge ble rystet i sine grunnvoller i midten av januar da kreftforsker Jon Sudbø ble tatt i juks.
Publisert 1. feb. 2012 11:54
Kunnskap er makt. Kunnskap representerer også en verdi som kan selges på et marked. Dette har de store kommersielle forlagene som utgir vitenskapelige tidsskrifter skjønt i mange år.
Publisert 11. nov. 2011 00:00
Den humanistiske forskningen er under press.
Publisert 16. mars 2005 00:00
"Når markedets logikk blir forsøkt innført som ledestjerne i forskning og høyere utdanning, er det snakk om å erstatte ett verdisett med ett annet."
Publisert 1. feb. 1999 00:00

Når "vitenskapens etos" diskuteres, er det ofte én i forsamlingen som tar ordet og sier: - Tanken om redelighet og åpenhet i vitenskapen er vakker, men hvem tror egentlig at normene faktisk følges av alle forskere? Ingen tror det, og taleren får blod på tann: - Det er ingen grunn til å tro at forskere er bedre enn andre mennesker. De søker makt, ære og penger, akkurat som andre. Flere nikker, og taleren konkluderer: - Nei, vitenskapens såkalte etos er neppe mer enn pynt og ferniss.

Publisert 1. feb. 1998 00:00
Vi kan utforske virkeligheten ved samfunnsvitenskapelige metoder. Forskerne er avhengig av ord. Og ordene må være presise. Men selv ikke de mest presise begrepene i de mest presise studiene er i stand til å gripe virkeligheten fullt ut. Noen ganger kan en roman dykke dypere inn i det havet av impulser som finnes i et samfunn. Men kan avhandlingen og romanen erstatte hverandre? Eller kunne beskrivelsen av velgernes holdninger like gjerne kommet i en avisartikkel eller i et radioprogram som i en sosiologisk meningsmåling? Forskjellige sjangre gir oss forskjellige muligheter for å nærme oss virkeligheten.