2005

Publisert 16. mar. 2005 00:00
"Når markedets logikk blir forsøkt innført som ledestjerne i forskning og høyere utdanning, er det snakk om å erstatte ett verdisett med ett annet."