Ledere - Side 2

Publisert 1. jan. 1997 00:00
«Fremragende forskning» heter det gjerne i forbindelse med forskningspriser. Men hva er egentlig fremragende forskning? Meningene om det kan variere fra fag til fag og fra forsker til forsker. Men ingen forskere vil være uenige i at en forutsetning for fremragende forskning er at man innfrir noen generelle krav i vitenskapen, som at man skal være nøye med å vise hvordan man går fram og ikke fuske med data.
Publisert 1. juni 1996 00:00
Norges forskningsråd har nylig utarbeidet et utkast til en nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling. Det er et positivt tiltak. Men når et dokument skal vise «hovedretningen for satsingen på allmennrettet forsk-ningsformidling i Norge de neste 35 år», forventer man at det er atskillig mer gjennomarbeidet før det sendes ut til høring.