Afrika

Om lag 120 kvinner og menn – fordelt på samtlige fakulteter – driver forskning knyttet til land i Afrika. Ingen institusjoner i landet har så stor og bred forskningskompetanse på afrikanske forhold som Universitetet i Oslo.

Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Å bruka dei gamle kolonispråka i undervisninga representerer eit enormt hinder for den intellektuelle utviklinga i Afrika, seier Herbert Chimhundu. Han står bak den fyrste ordboka på shona, morsmålet til nesten åtti prosent av befolkninga i Zimbabwe.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Når kenyanske landsbykvinner blir enker, mister de status og utsettes for hån og latterliggjøring. – Ved hjelp av kraften som ligger i det å gi barnebarna navn, gjenerobrer enkene sin stilling, påpeker Loreen Iminza Maseno.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Samtidig som et vulkansk massiv eksploderte i Sør-Afrika for 183 millioner år siden endret klimaet seg dramatisk. Nå undersøker geologer de utdødde vulkanene for å lære mer om både fortidens klimaendringer og om hvordan man kan finne olje i Norskehavet.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Blader, røtter, bark og blomsterfrø er kilden til helse for millioner av mennesker i Afrika. I tolv år har forskere ved universitetene i Oslo og Bamako reist rundt og snakket med lokale medisinmenn, samlet inn planter og undersøkt hvordan de virker. Samarbeidsprosjektet mellom Mali og Norge er en modell for resten av Afrika.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Informatikere ved Universitetet i Oslo har trosset analfabetisme og strømløse områder på den afrikanske landsbygda. De har laget helseinformasjonssystemer som gjør det mulig for myndighetene og Verdens helseorganisasjon å forbedre helsetiltakene i en rekke afrikanske land. Pris: 300 millioner kroner.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Grensen mellom korrupte og ikke-korrupte handlinger er uklar i Kamerun. Gavekulturen er så viktig at det er vanlig å gi gaver til offentlige tjenestemenn. De som ikke underslår, blir regnet som dumme.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Da jeg kom til Sør-Afrika første gang ble jeg slått av stillheten rundt hiv og aids. Det var nærmest som om sykdommen ikke eksisterte, forteller Wenche Dageid. I flere år har hun hjulpet hiv-positive til å mestre sin livssituasjon.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
For noen år siden lagde forskerne en stamtavle over kuantilopen, ved å sammenligne genene i lort og gammelt skinn. Nå analyserer de møkk for å lære mer om en utryddingstruet antilope.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Det er enklere å få tilgivelse i Uganda enn i Norge. En barnesoldat med mange drap på samvittigheten fikk kollektiv tilgivelse av landsbyen da en heksedoktor manet vekk de onde åndene hans.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Vi drar på feltstudier, samler data og reiser hjem. Dataene bearbeider vi i tråd med våre vestlige perspektiver. Dermed forsvinner den afrikanske røsten og myten om det eksotiske Afrika lever videre.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Èn av tre var slaver i det muslimske Nord-Kamerun. Eliteslavene var soldater, embetsmenn og konkubiner for herskeren. Slaveriet forsvant ikke før franskmennene forlot landet i 1960.