Ytringsfrihet

"Ytringsfrihet bør finde sted". Historien om da det frie ord kom til Norge og stridighetene som oppsto. 

Publisert 22. aug. 2017 15:39

Nasjonalpoeten Henrik Wergeland kalte ytringsfriheten den herligste diamanten i diademet som var den nye nasjonens frihet. Hvordan ble diamanten slipt til? Og fikk den mulighet til å skinne?

Publisert 17. okt. 2017 08:38

En dansk toppjurist bidro til at eneveldets strenge syn på ytringsfrihet ble videreført i det frie Norge etter 1814.

Publisert 17. aug. 2017 15:11

Den som tolket Grunnloven bokstavelig, ble straffet. Det viser prosessen mot Marcus Thrane.

Publisert 22. aug. 2017 15:38

I utvandringens tid ble private brev publisert i aviser, og den største norskspråklige avisa i verden, kom ut i Chicago.

Publisert 22. aug. 2017 15:39

Da avisene begynte å kritisere embetsmennene på 1800- tallet, svarte de dannede med samme mynt. Og vel så det.

Publisert 22. aug. 2017 15:45

Politikk på prekestolen: I dag risikerer fritttalende prester å bli kalt inn på teppet. Det gjorde de ikke på 1800-tallet.

Publisert 22. aug. 2017 15:38

Globalisering og digitalisering. Terror og økt overvåking. Karikaturer og krenkelser. Hvordan står det til med ytringsfriheten i vår tid?