Nettsider med emneord «Østasiatiske språk»

Publisert 1. feb. 2012 12:13
-Forsøk i det lengste å unngå krigen, for den er en ulykksalig hendelse som påfører alle lidelser.-Er krig nødvendig eller uunngåelig, så gjør den så kort og «smertefri» som mulig. Kjenn fienden og terrenget godt. Da legges grunnlaget for militær seier.
Publisert 1. feb. 2012 12:08
Med dei europeiske oppdagingsreisande og tidlege kolonialistane kom dei kristne misjonærane. No skal forskarar ved Universitetet i Oslo studera korleis misjonærane skreiv ned språka til folka dei møtte i Amerika og Asia.
Publisert 1. feb. 2012 11:58
– Kunnskapen i klassisk kinesisk er i ferd med å gå tapt for kinesarane i konkurransen med Internett og fjernsynet. Difor seier eg at me som har studert klassisk kinesisk språk og kultur, kan seia korleis kinesarane var, men me kan ikkje seia korleis dei er, seier Christoph Harbsmeier, som er professor i klassisk kinesisk ved UiO.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Det nye læreverket i kinesisk er ubrukelig. Språkdrakten er frynsete med mange konstruerte og merkelige former.
Publisert 1. apr. 1999 00:00
Sun Zi: Kunsten å krige, Gyldendal Norsk Forlag 1999