Nettsider med emneord «Andre språkvitenskapelige fag»

Publisert 1. feb. 2012 11:59
De religiøse skillelinjene i Albania kan splitte nasjonens enhet hvis de religiøse lederne spiller på fordommene og setter folk opp mot hverandre. For fordommene florerer og landet er fullt av konspirasjonsteorier.