Nettsider med emneord «Fransk språk»

Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hvordan snakker adelen i Paris? Og hvordan forandrer den franske uttalen seg i denne delen av befolkningen? Ingen vet med sikkerhet. Dét er en ung forsker fra Universitetet i Oslo i ferd med å endre på.