Nettsider med emneord «Idehistorie»

Publisert 1. feb. 2012 12:09
Bokmelding
Publisert 1. feb. 2012 12:02
Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland, Eivind Tjønneland: Et lite land i verden. 1950—2000: Norsk idéhistorie Bind VI, Aschehoug (2003), 524s.
Publisert 1. feb. 2012 11:59
Hysteri er historisk, kulturelt og etymologisk nært forbundet med kvinnen, den kvinnelige kroppen og den kvinnelige seksualiteten – til tross for at det også finnes mannlig hysteri, påpeker idéhistorikeren Hilde Bondevik. Selv leter hun på Gaustad sykehus og i Ibsens skuespill etter ulike framstillinger av diagnosen.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Lukk øynene, slapp av et øyeblikk og vend oppmerksomheten innover: Hvordan vil du beskrive følelsen av å være til? Selve eksistensfølelsen?
Publisert 1. feb. 2012 11:43

– Jeg bruker Mykle-saken som prisme i kampen mellom kulturradikale og kristen-konservative strømninger i norsk 50-tallsoffentlighet, sier Jan-Erik Ebbestad Hansen. Han undersøker det idéhistoriske grunnlaget for denne epokegjørende konflikten. Det har ingen gjort før ham.

Publisert 29. juni 2005 00:00
Kronikk: Professor Sigurd Skirbekk tar til motmæle mot Dag Herbjørnsrud i Apollon 1-05.
Publisert 4. mars 2000 00:00
Anmeldelse av Bodil Stenseth (red.): På tampen av det 20. århundre. Om ideologier, eksperter og amatører. Universitetsforlaget, Oslo, 1999 (205 sider)
Publisert 1. feb. 1999 00:00
Jan Erik Ebbestad Hansen (red.): Norsk tro og tanke, Tano Aschehoug, 1998, Bind I: 627 s., bind II: 871 s.
Publisert 1. mars 1998 00:00
Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995Redigert av Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen Universitetsforlaget, 1998