Nettsider med emneord «Kulturvitenskap» - Side 2

Publisert 1. feb. 2012 11:46
Den nye Amerika-utstillingen på Kulturhistorisk museum viser en av verdens største indianermasker, fra en isolert indianerbosetning i det nordlige Canada.
Publisert 1. feb. 2012 11:42
Kina har en skjematisk oppfatning av verden rundt seg, og har en tendens til å fokusere på de negative trekkene ved Vesten.
Publisert 1. jan. 2000 00:00
Elsbeth Wessel:Wien.Sypress Forlag 1999.
Publisert 1. apr. 1999 00:00
Sun Zi: Kunsten å krige, Gyldendal Norsk Forlag 1999
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Thorsten Nybom:Kunskap, Politik, Samhälle. Essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 1900-2000