Nettsider med emneord «Kvartærgeologi, glasiologi»

Publisert 1. feb. 2012 11:57
Smeltevann gjør at den 200 meter tykke Engabreen ved Svartisen stadig løfter seg fra underlaget og beveger seg. For første gang har forskere muligheten til å studere hvordan isbreer beveger seg ved å studere breen nedenifra.