Nettsider med emneord «Litteraturvitenskapelige fag» - Side 3

Publisert 5. apr. 1995 00:00
Hans H. Skei På litterære lekeplasser. Studier i moderne metafiksjonsdiktning Universitetsforlaget 1995
Publisert 1. mars 1995 00:00
Egil Børre Johnsen: Den andre litteraturen. Hva sakprosa er. Cappelen Akademisk Forlag, 1995