Nettsider med emneord «Marin teknologi»

Publisert 1. feb. 2012 12:11
- Norge har et godt utgangspunkt når det gjelder bioteknologi og genforskning innen den marine sektoren, men er for puslete når det gjelder medisin, sier investoren