Nettsider med emneord «Moderne historie (etter 1800)» - Side 3

Publisert 1. feb. 1997 00:00
Odd-Bjørn Fure: Kampen mot glemselen.Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet Universitetsforlaget 1997
Publisert 1. feb. 1995 00:00
Laurits Saltveit: Bortskjemt av Vår Herre. Trekk fra eget liv og fra en annerledes krig. Ludvig Eriksens Trykkeri, Haugesund 1994.
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Per G. Norseng (red.): Universitetet stengt Universitetsforlaget, 1994