Nettsider med emneord «Musikkvitenskap»

Publisert 1. feb. 2012 12:21
Siden 1950-tallet har en musikalsk bevegelse formet sine framføringsidealer under overskriften «autentisk oppførelsespraksis». Bevegelsens naive drøm om å rekonstruere barokkmusikk slik den «egentlig» var, har ført til helt nye versjoner av musikken.
Publisert 1. feb. 2012 12:18
Lyden av en kopp som knuses. Biler som kjører. Tramping i trappen. Alt dette blir til musikk i ørene på komponister og ansatte ved NoTAM, Norges eneste senter for elektroakustisk musikk.
Publisert 1. feb. 2012 12:15
- Når man skal samle inn og skrive ned folkemusikk, kan man være kunstner,vitenskapsmann eller begge deler, sier professor Tellef Kvifte ved Norsk Folkemusikksamling.
Publisert 1. feb. 2012 12:15
- Jeg er fullt klar over at vi i Europa har en tung og arv av herrefolkaktig kulturarroganse å bære på. Men det virker som om dagens musikkantropologer liksom skal sone for fortidens synder. Jeg synes pendelen slår for langt den andre veien hvis det i dag ikke skal være lov til å interessere seg for et kulturuttrykk, gjerne litt løsrevet fra sin kontekst, sier musikkforskeren Sigvald Tveit.
Publisert 1. feb. 2012 12:14
Jon-Roar Bjørkvold er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling fra 1981 om barnekultur og spontansang var den første i Vesten som handlet om musikalsk barnekultur. - Til vanlig gjør universitetet lite eller ingen ting for å forankre lærdommen i studentenes liv. Slikt er udannet opptreden fra universitetets side. For nettopp i skjæringspunktet mellom mennesket og det faglige blir faget og dannelsen til.
Publisert 1. feb. 2012 12:14
Hanne Toreskås Asheim (24) skrev om sin 'ironiske generasjon' i sitt essay på musikk storfag. Hun avsluttet storfaget for vel et år siden.
Publisert 1. feb. 2012 12:08
– All musikk handler om de to grunnleggende menneskelige mål: Makt og beherskelse på én side, og kontakt og samvær på den andre. Med andre ord, all musikk handler om krig og kjærlighet, konkluderer musikkfilosof Arild Pedersen.
Publisert 1. feb. 2012 12:01
Hva er forholdet mellom bevegelse og lyd? Og hvordan kan bevegelse brukes til å lage musikk med et webkamera, en joystick eller håndkonsollen til et dataspill? Dette forsker Alexander Refsum Jensenius på.
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Fonetiker Wencke Ophaug hjelper sangere med den rette uttalen. Nå jakter hun på hvordan den tyske sanguttalen var på syttenhundretallet, den gangen barokkomponist Telemann skrev kantatene sine.
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Musikkprofessor Hallgjerd Aksnes er interessert i hvorfor musikk har en så fundamental betydning for livet til folk. Nå analyserer hun hva slags følelsesmessige og metaforiske bevegelser musikken skaper.
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Den klassisistiske tolkningen av den store tyske operakomponisten Gluck er feil. Det viser seg at Gluck har langt mer til felles med Rousseaus musikkteorier enn med wienerklassisismen.