Nettsider med emneord «Rettspsykiatri»

Publisert 1. feb. 2012 12:08

Psykiatere er blant dem som oftest opptrer som sakkyndige og har i så måte en særstilling innenfor sivil- og straffesaker.

Publisert 1. feb. 2012 12:08

Rettssosiolog Thomas Mathiesen ved Universitetet i Oslo har i mange tiår drevet forskning omkring bruken av rettspsykiatere.