Nettsider med emneord «Samfunnsvitenskap» - Side 13

Publisert 1. feb. 1995 00:00
P2-Akademiet Kulturredaksjonen NRK P2,1994
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Signe Howell og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, 1994.