Nettsider med emneord «Sammenlignende politikk»

Publisert 1. feb. 2012 12:20
Det afrikanske kontinentet er politisk, økonomisk og sosialt ustabilt. Utdanningsnivået er omtrent slik det var i Europa for 150 år siden. Men afrikanerne selv tror ikke verden ser så mye bedre ut andre steder.
Publisert 1. feb. 2012 12:18
Grunnforskningen er den rene vitenskapen. Det er her den faglige autoriteten ligger. Men hva er det egentlig som gjør at forskerne kan si at de driver grunnforskning? Og hva er hensikten med det de da driver med?
Publisert 1. feb. 2012 12:03
Kan samfunnsforsking medverke til demokratisering i eit land som Indonesia? Ja, meiner professor i statsvitskap, Olle Törnquist, som samarbeider tett med Indonesias demokratirørsle for å kaste lys over problema med demokratiutviklinga der.
Publisert 1. feb. 2012 12:03

Statsvitere, sosiologer, geografer og økonomer går i fellesskap globaliseringen etter i sømmene: Hva er drivkreftene bak? Hvilken rolle spiller multilaterale organisasjoner? Har den norske velferdsstaten noen framtid i en globalisert verden?

Publisert 1. feb. 2012 11:55
Islamistiske bevegelser i Midtøsten bidrar til å fremme vestlige verdier. De representerer ofte moderniserende og demokratiske krefter i opposisjon til korrupte og udemokratiske regimer.
Publisert 1. feb. 2012 11:55
Islamistiske bevegelser som engasjerer seg i konkrete samfunnsoppgaver, utvikler seg som oftest i moderat retning. Det viser studier av slike bevegelser i Egypt og Iran. En slik utvikling vil sannsynligvis også skje med Hamas, om de blir sittende ved makten.
Publisert 1. feb. 2012 11:53
EU-parlamentsmedlemmene stemmer vanligvis partilojalt i saker med politiske konsekvenser. Derimot er partipisken meget svak i symbolske saker.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Reidar Visser anmelder Nils Butenschøns bok: Midtøsten: Imperiefall, statsutvikling, kriger. Visser er forsker ved NUPI og redaktør for Irak-nettstedet www.historiae.org.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Bernt Hagtvet anmelder Jörg Fisch, Dieter Groh og Rudolf Walthers bok, IMPERIUM. IMPERIALISME, med innledning av Helge Jordheim og Iver B. Neumann. Dette er første utgivelse i serien Begreper i historien, utgitt på Unipub forlag.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
I Europa vokser det nå fram et politisk system verden aldri har sett maken til. Fra Universitetet i Oslo ledes et internasjonalt prosjekt som kan fortelle oss hva EU kommer til å bli.