Energien fra taket

Et nytt solvarmesystem utviklet ved Universitetet i Oslo skal ut på det kommersielle markedet. General Electric har produsert råmaterialet.

Den store pilen illustrerer energien fra sollyset. Denne energien videreføres av vannet som renner igjennom den sorte platen, fylt med keramiske partikler. På grunn av disse partiklene vil kapillarkrefter trekke vannet opp mot den gjennomsiktige platen. Dette fører til mer effektiv utnyttelse av solenergien.

Den nye solfangeren er utviklet i kjelleren på Fysisk institutt, med professor John Rekstad som leder og primus motor.

Dette systemet innebærer at solenergi vil konkurrere i pris med konvensjonelle energikilder, sier Rekstad.

Solfangeren erstatter deler av den tradisjonelle takkledningen eller fasadekledningen på bygninger og industrielle anlegg. Lav vekt og enkel montering gjør dette til et attraktivt bygningselement, hevder Rekstad.

Målinger viser at hver kvadratmeter av solfangeren kan levere opptil 500 kilowattimer pr. år i form av oppvarmet vann. Når den erstatter et vanlig tak, vil systemet kunne utvikle varme til tappevann, svømmebasseng, bygninger og industriprosesser.

John Rekstad

Professor John Rekstad ved Fysisk institutt er primus motor bak utviklingen av det nye solvarmesystemet.

Avanserte plaststoffer

Solfangeren er framstilt i avanserte plaststoffer produsert av General Electric Plastics. En plastplate, framstilt av materialet Lexan, slipper sollyset igjennom, men hindrer utstråling av varme. Bak denne er det plassert en sort plate av plaststoffet Noryl, som er fylt med små keramiske partikler. Når vann renner gjennom partikkelfyllingen, sørger kapillarkrefter det vil si krefter som får vann til å stige når diameteren er liten for at vannet kommer i nær kontakt med den sorte flaten. Vannet tar opp varmen fra den sorte flaten, som avsettes når sollyset absorberes. Når vannet transporterer varmen bort, vil flaten holdes kald og varmetapet til omgivelsene reduseres.

Partiklene sørger for effektiv varmeutveksling uten at det samtidig bygger seg opp trykk, slik det gjør i andre solvarmeanlegg. Dessuten blir solfangeren tømt straks tilførselen av vann opphører. Dette gir en enkel og effektiv beskyttelse mot de skader som ellers kan forårsakes av frost eller ved koking, forteller Rekstad.

Styringen av vannsirkulasjonen besørges av en spesialutviklet mikroprosessor.

Store forventninger

Vi har store forventninger til salg og er forberedt på en meget rask ekspansjon. På grunn av det gode forholdet mellom kostnader og ytelse, vil vårt produkt kunne konkurrere bedre enn andre solvarmesystemer med konvensjonelle energikilder, sier Rekstad.

Utviklingen av produktet har foregått med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd og Norges vassdrags- og energiverk. Samarbeidet med General Electric Plastics har gått gjennom det europeiske programmet for høyteknologisk forskning Eureka (gr. hevreka = jeg har funnet det).

Prosjektet er et godt eksempel på fruktbart forskningssamarbeid mellom Universitetet i Oslo og et privat selskap, sier John Rekstad.

Avdelingsleder Gert Jan Kooij i General Electric Plastics i Nederland sier at de er svært fornøyd med samarbeidet med Universitetet i Oslo.

Vi samarbeider mye med universiteter i Nederland. Universitetet i Oslo er en ny, men samtidig god erfaring for oss, sier han.

Kommersiell forskning

Rekstad påpeker at det er viktig å vite hvilken hatt han har på seg når han pendler mellom sin stilling som forsker og som styreformann i det private selskapet SolarNor.

Etableringen av selskapet SolarNor var nødvendig for å kunne inngå formelle kontrakter, blant annet med Forskningsrådet, sier han, og fastslår at forskere har plikt til å formidle sine resultater, slik at de kan benyttes i samfunnet.

Dette innebærer at vi også må delta i den industrielle og kommersielle prosessen.

Emneord: Teknologi, Matematikk og naturvitenskap, Miljøteknologi, Fysikk Av Øystein L. Pedersen
Publisert 1. feb. 2012 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere