Territoriell aggresjon må tones ned

Harald Beyer Brochs kommentarer til min artikkel «Krigens bio-logiske røtter» (Apollon nr. 3/96) bekrefter at bio-loger og enkelte antropologer fortsatt befinner seg på forskjellige steder i det vitenskapelige landskapet.

Beyer Broch starter friskt med påstanden om at sosiobiologien snarere er en uheldig avsporing eller i beste fall en omvei for å forstå aggresjonshåndtering og krigens dynamikk. Ut fra den selv-følgelige forutsetning at mennesket, i likhet med andre arter, er biologiske enheter, søker sosio-biologien å analysere menneskers atferd i et biologisk så vel som i et kulturelt perspektiv. Verre er det ikke. Denne vinklingen er åpenbart en trussel for de deler av sosialvitenskapene som anser studier av mennesket som sine territorier og som kanskje også har en ideologisk forankring i hva menneskene «bør være» enn hva vi kanskje «er».

Vi fortsetter å undres over og forskrekkes av menneskers volde-lige atferd og kan jo forsiktig kon-kludere med at sosialvitenskapene ikke har brakt oss noe nærmere en forståelse av dette livsviktige problemet for vår klode.

Beyer Brochs motargumenter overfor de synspunkter jeg refererer, er dessverre uforpliktende generelle og derfor vanskelige å spinne videre på i et debattinnlegg. Kunnskap om menneskenes krigs-tilbøyeligheter er, med de våpensystemer som er utviklet, en haste-sak. Det hadde tjent fredens sak om biologer og samfunnsvitere hadde tonet ned sin territorielle aggresjon og fordomsfritt samordnet sine krefter. Et tidsbesparende utgangspunkt for denne øvelsen er R.P. Shaw & Y. Wong 1989, Genetic seeds of warfare; Evolu-tion, Nationalism and Patriot-ism. De synspunkter forfatterne fremmer og som jeg siterte i mitt innlegg, er godt dokumenterte.

Eigil Reimers er gjesteforsker ved Avdeling for generell fysiologi, Biologisk institutt.

Emneord: Samfunnsvitenskap, Sosialantropologi, Matematikk og naturvitenskap, Basale biofag Av Eigil Reimers
Publisert 5. apr. 1996 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere