De pedagogiske miljøene samles

Fra nyttår av ble de pedagogiske miljøene på Universitetet i Oslo samlet i et nytt fakultet. Det ut-danningsvitenskapelige fakultet (UV) er et av de største i sitt slag i Europa.

Det nye fakultetet holder til i Helga Engs hus. Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor er blitt berømmet for sin kombinasjon av «katedral» og kontorbygg. Bildet til venstre viser trappeoppgangen. Det blir en viktig oppgave for Det utdanningsvitenskapelige fakultet å skaffe en større bit av forskningsmidlene, sier dekan Lise Vislie (til høyre) og prodekan Monica Dalen. (Begge foto: Ståle Skogstad)

De første januardagene var stemningen lettere hektisk i Helga Engs hus, som skal huse den nye fakul-tetsadministrasjonen. Esker ble båret inn, telefoner installert og permer satt i hyller. For første gang siden Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble åpnet i 1963, har Uni-versitetet i Oslo fått et nytt tilskudd på fakultetsstammen.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet får om lag 2000 studenter og cirka 220 ansatte. Fakultetet består av tre institutter; Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Peda-gogisk forskningsinstitutt (PFI) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). ISP og ILS har tidligere ikke hatt fakultetstilknytning.

Jeg tror at samlingen av fag-miljøene vil gjøre oss mer slagkraftige. De tre instituttene har sine egne tradisjoner og funksjoner, og til sammen utgjør de et bredt sammensatt fagmiljø, sier prodekan Monica Dalen.

Cand.ed.

Fakultetets første store oppgave blir innføringen av en ny gradsstruktur. Den nye profesjonsgraden cand.ed. (candidatus edu-cationes) skal erstatte gradene cand.paed. og cand.paed.spes. Universitetet i Oslo er det eneste stedet i landet med profesjons-utdanning innen pedagogikk og spesialpedagogikk. UVs hoved-fagsstudier vil føre fram til graden cand.polit., det vil si et fortsatt samarbeid med Det samfunns-vitenskapelige fakultet.

Vi har to forskjellige doktorgrader, dr.polit. og dr.scient. På sikt vil vi også få en felles doktorgrad ved fakultetet vårt, sier dekan Lise Vislie.

Dalen og Vislie mener det ligger en viktig utfordring i å få instituttene til å arbeide best mulig sammen. Et godt samarbeid vil styrke de pedagogiske miljøene, mener de, og håper etableringen av fakultetet vil være med på å heve pedagogenes status i og utenfor universitetssamfunnet.

Lite forskningsmidler

I en tid med mindre forskningsmidler blir det en viktig oppgave for UV å få en større bit av disse midlene. Det er generelt blitt mindre å hente i Norges forsk-ningsråd, derfor må vi undersøke hvor vi alternativt kan få midler til pedagogisk forskning. Vi må derfor ta en overordnet debatt om hvor-dan vi skal forholde oss til opp-dragsforskning. Erfaringer fra USA viser at utdanningsinstitusjonene fort blir overkjørt av oppdragsforskning og utredningsoppgaver på bekostning av den frie forskningen, sier Vislie.

Mini-administrasjon

UV er et ektefødt barn av effektivi-seringsarbeidet på Universitetet i Oslo. Kun én stilling er nyopprettet, og det er fakultetsdirektør-stillingen. Ellers skal ressursene til fakultetsadministrasjonen, på til sammen ni og en halv stilling, hentes fra de tre instituttene, opp-lyser fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes.

Fakta om UV

Det utdanningsvitenskapelige fakultet ble etablert 1. januar 1996. De tre instituttene som er underlagt fakultetet, har sine spesialoppgaver.

  • Institutt for spesialpedago-gikk (ISP) gir profesjons-utdanning innen spesialpedagogikk og har også sitt eget doktorgradsprogram.
  • Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) gir praktisk-pedagogisk utdanning for lærerarbeid i ungdoms-skolen, videregående skole og voksenopplæring. ILS har også ansvar for å drive videre- og etterutdanning på dette om-rådet
  • Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) tilbyr pedagogisk utdanning på hovedfagsnivå, som en del av cand.polit.-studiet, og profesjonsstudiet, cand.paed.-studiet. Instituttet har et doktorgradsprogram og har også ansvaret for universi-tetspedagogikk.
Emneord: Samfunnsvitenskap, Pedagogiske fag Av Svein Arthur Kallevik
Publisert 1. feb. 2012 12:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere