1998 - Side 2

Publisert 1. feb. 1998 00:00
Hval og sel har en egen evne til å vekke folks vrede og glede, tabloidpressens blodtørst og politikernes avmakt i forhold til en debatt som virvler sammen ideologi, synsing og viten i et øredøvende brøl. Men gjennom bråket har det presset seg fram et behov for sikker kunnskap - og svaret kom i form av Sjøpattedyrprogrammet under Norges forskningsråd.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Robert M. Pirsig , fra boken Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel (1974) Norsk utgave, Pax Forlag 1994
Publisert 1. feb. 1998 00:00
-Eg håpar senteret kan bli ein møtestad mellom norske og russiske forskarar, sa Kong Harald då han opna Det norske universitetssenteret i St. Petersburg den 28. mai, på dagen 395 år etter grunnlegginga av Russlands gamle hovudstad.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Hvis helsepersonell systematisk kartlegger hva slags pleie og behandling pasientene foretrekker (deres preferanser) og bruker denne informasjonen i sin planlegging, kan pasientene oppnå atskillig bedre helseresultater etter sykehusoppholdet. Dette konkluderte Cornelia M. Ruland med i sin doktoravhandling i sykepleievitenskap.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Er samfunnsvitenskapene egnet til å beskrive dagens virkelighet, eller er metodene som brukes foreldet? Dette er spørsmål som Immanuel Wallerstein m.fl. tar opp i boka Åpne samfunnsvitenskapene. Apollon inviterte til en konfrontasjon mellom professorene Thomas Hylland Eriksen og Raino Malnes med utgangspunkt i boka.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Noen mennesker eksperimenterer med seksuelle leker og seksuell identitet på samme måte som de prøver ut moter og klær. De kaller det selvrealisering når de blåser opp kjønnsdrift og seksuelt image til menneskets kjerne. Dypest sett handler det om noe annet, nemlig om skillet mellom ånd og kropp, mellom religion og seksualitet i vår kultur, skriver dr. theol. Jone Salomonsen.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) er blitt evaluert eksternt etter ti års drift. Uttalelsen er ubetinget rosende. Det er små sjanser for at TMV oppløses, men det er en risiko for at senteret nedbygges eller får en mindre selvstendig stilling fra årsskiftet 1998/99.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
- Pojkerna och flickorna i vitt kommer att klara sig ganske bra! sa historikeren Thorsten Nybom på Seminaret i vitenskapsteori i vår. - Det vil være klokt av kulturviterne å samarbeide med dem, i stedet for å motarbeide dem.