Etikken og det onde

Professor Dagfinn Føllesdal og hans medarbeidere har i Apollon nr. 3/1998 gitt velformulerte og leseverdige innlegg om dagens etikkforskning. Det er imidlertid et aspekt som mangler - det onde.

Forutsetningen for den argumentasjonsform som Føllesdal beskriver så godt, er nemlig at det er konsensus om formålet blant deltakerne. Hvis motpartens formål er destruktivt, kan det ikke komme noe resultat ut av det. Eksemplet med biltyven som dreper et barn, er typisk. Her er hele interessen fokusert på gjerningsmannen - det ondes redskap - og hvordan han har blitt som han er. Ikke med et ord berøres offerets situasjon, både det døde barnet og dets foreldre og andre nærstående.

Det å ta andres liv er i seg selv et av de alvorligste, etiske problemene man har, og det bør være viktigere for etikere å fokusere på situasjonen til det ondes ofre, enn på det ondes redskaper. Mangelen på en slik fokusering fremprovoserer harde "lov og orden"-innstillinger i offergruppen, noe som igjen kan føre til en eskalering av uetisk atferd. Ondskap har mange aspekter, ikke bare de religiøst-metafysiske, men også på mange nære måter. Onde gjerninger kan - som vist i eksemplet med biltyven - kaste lange skygger inn i fremtiden.

Problemet med "psykopater" er velkjent, og min generasjon fikk føle på kroppen resultatet av at datidens politiske ledere trodde de kunne argumentere etisk korrekt med farlige psykopater, med de uhyggelige virkninger det fikk. Når vi ser de absurde grusomhetene som forekommer i det tidligere Jugoslavia, Rwanda og andre steder, forekommer dette for en økolog som et typisk eksempel på "lemen-syndromet". Lemenen er et fredelig og lite synlig dyr i vanlige år, men når befolkningen eksploderer, ser vi en irrasjonell, til dels helt selvmorderisk aggressivitet, både mot artsfeller og andre. Dette er formodentlig hormonalt betinget, og de massakrene vi ser, følger samme mønster som hos lemen og er sannsynligvis en direkte følge av overbefolkning.

En etisk analyse av dette vil - formodentlig - vise at det viktigste er å få ned befolkningstallet, ikke bare veksten i det, for folketallet på jorden er allerede så høyt at det gir uopprettelige skader på miljøet og skaper den klaustrofobiske angst som utløser lemen-syndromet. Det blir ikke lett å finne en etisk forsvarlig løsning på dette problemet. Her vil den katolske kirkes (og andre religiøse gruppers) motstand mot barnebegrensning nok fremstå som noe av det mest uetiske som foregår i verden i dag. Derfor burde det være en klar plikt for etikkforskerne å fokusere på det onde, og hvordan man kan trenge det tilbake. Det ser ut til at man nå opererer i et lukket rom, uten forbindelse med den reelle virkelighet, som i et elfenbenstårn, eller snarere i Kardemomme by.

Av Nils Spjeldnæs, professor em., Institutt for geologi
Publisert 1. apr. 1998 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere