Vi må grave kanalene dypere

Robert M. Pirsig , fra boken Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel (1974) Norsk utgave, Pax Forlag 1994

Det evige spørsmålet "Hva er siste nytt?" er interessant nok og kan saktens utvide vår horisont. Men hvis det er det eneste spørsmålet vi stiller, fører det bare til en endeløs parade av trivialiteter og motefenomener, morgendagens slam. Jeg vil heller beskjeftige meg med spørsmålet "Hva er det beste?", et spørsmål som går i dybden snarere enn i bredden og som kan få slammet til å bevege seg nedover med strømmen. Det har vært epoker i menneskehetens historie da kanalene ble gjort for dype og ingen forandring var mulig og det aldri skjedde noe nytt og "det beste" var et spørsmål om dogmer, men det er ikke tilfellet i dag. Nå ser det nærmest ut til at den kollektive bevissthetsstrømmen er i ferd med å utviske sine bredder, miste retningen og tape sitt egentlige mål av syne. De lavereliggende områdene blir oversvømt og de høyereliggende områdene blir avskåret og isolert fra hverandre, og alt ser ut til å skje uten noen bestemt hensikt. Strømmen er blitt så voldsom at den ikke lenger lar seg styre, men bare flommer utover til alle kanter av egen kraft. Jeg tror tiden er inne til å grave kanalene dypere igjen.

Av Robert M. Pirsig
Publisert 1. feb. 1998 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere