1999 - Side 2

Publisert 1. feb. 2012 12:14
Vi kan si at ekspedisjonene gav grunnlaget for å fastslå at jordens ytre består av en rekke stive plater som beveger seg i forhold til hverandre (...) Nå anser vi teorien som bevist. (Olav Eldholm)
Publisert 1. feb. 2012 12:14
I ”Gardermoenprosjektet” har forskere fra en rekke norske fagmiljøer undersøkt grunnvannet i området ved den nye hovedflyplassen og gitt Oslo Lufthavn Gardermoen råd om rensetiltak.
Publisert 1. feb. 2012 12:14
Demokratiets evige dilemma er motsetningen mellom borgernes innflytelse og muligheten for å ta effektive beslutninger. Dette dilemmaet vokser med globaliseringen.
Publisert 1. feb. 2012 12:14
- I Norge hersker det en slags «politisk unntakstilstand». Mens det skjer enorme endringer i Europa, med EU som selve kraftsenteret, diskuterer vi knapt EU her hjemme. Samtidig tilpasser vi oss i stort tempo.
Publisert 1. feb. 2012 12:13
Europeeren står for mange afrikanere som en teknologiens mester. Han vet hva han vil - og føler seg overlegen afrikaneren, som han utnytter. Europeeren ser rosa og merkelig ut. Kroppsarbeid tåler han ikke. Han har alltid knapt med tid og tar dårlig vare på foreldrene sine når de blir gamle.
Publisert 1. feb. 2012 12:13

"Folkekommuner er bra", sa salig Mao Zedong en gang. Nå synes kineserne at også Europa er bra. Men USA er det verre med, ifølge tre Kina-eksperter ved Universitetet i Oslo.

Publisert 1. feb. 2012 12:13
Fortsatt jordforsuring kan resultere i skader på skog og andre økosystemer. Nå skal norske forskere være med på å bygge opp et nasjonalt overvåkingssystem for sur nedbør i Kina.
Publisert 1. feb. 2012 12:13
Religionssosiologen Pål Repstad, professor ved Høgskolen i Agder og professor II ved Universitetet i Oslo, har diktet og kommentert ytterligere to portretter av typiske religiøse personer i dag.
Publisert 1. feb. 2012 12:13
Sommeren 2000 setter Universitetet i Oslo i gang nye og omfattende utgravninger på Kaupang i Vestfold. I de mer enn 30 årene som har gått siden det sist ble gravd i restene etter dette Norges første urbane samfunn, har arkeologien utviklet et hav av nye teknikker og innsikter. Trolig vil forskningsprosjektet lede fram til et nytt og annerledes bilde av Skiringssal, denne vikingbyen som vi vet så lite om.
Publisert 1. feb. 2012 12:13
De aller fleste nordmenn gikk aktivt mot den tyske okkupasjonsmakten under den annen verdenskrig. Svært mange kjempet og falt. Bare en ytterst fåtallig gruppe svek sitt land ved å samarbeide med tyskerne og endog kjempe på den tyske side. Er ikke dette riktig, professor ved Historisk institutt, Øystein Sørensen?
Publisert 1. feb. 2012 12:13
-Forsøk i det lengste å unngå krigen, for den er en ulykksalig hendelse som påfører alle lidelser.-Er krig nødvendig eller uunngåelig, så gjør den så kort og «smertefri» som mulig. Kjenn fienden og terrenget godt. Da legges grunnlaget for militær seier.
Publisert 1. mars 1999 00:00
“Norsk geologisk forskning er av god standard sammenlignet med tilsvarende forskning i land med samme størrelse og økonomi. Norge har flere vitenskapsfolk innen geologi pr innbygger enn både USA og samtlige EU-land. De geologiske miljøene har godt samarbeid med olje- og gassindustrien i landet og har stor betydning for denne.”
Publisert 1. mars 1999 00:00
Då Knut Kristiansen brått gjekk bort tidleg i juli, var det ein fargerik, vidtfemnande og inspirerande personlegdom som forlét oss. Han var målgranskar og kulturforskar. Han var ein stor kunnskapsformidlar og ein glitrande forteljar. Han var blant dei svært få eg tillèt meg å kalle danna – men han ville ha fnyst om han høyrde meg seie det.
Publisert 1. jan. 1999 00:00
I Apollons klimadebatt er det ingen som får siste ordet når vi nå avslutter debatten med tre innlegg og en sterkt kritisk bokanmeldelse.
Publisert 1. jan. 1999 00:00
Vi viser til artikkelen ”Kritisk sollys på klimadebatten” av astrofysikerne Pål Brekke og Oddbjørn Engvold (heretter forkortet til B og E) i Apollon 3/98. Vi kan i hovedsak slutte oss til de kommentarene som er gitt i tilsvaret fra Seip og Fuglestvedt i Apollon 4/98, men vi vil gjerne være mer spesifikke på noen punkter.
Publisert 1. jan. 1999 00:00
I boken Klima for alle pengene! etterlyser Øystein Noreng, Svein S. Andersen og Per Anker-Nilssen en mer nyansert klimadebatt der spesielt den vitenskapelige usikkerheten kommer klarere frem. Bokens retorikk og hang til å mistenkeliggjøre sentrale aktører i klimadebatten vanskeliggjør imidlertid en saklig debatt.