”Fremragende”

“Norsk geologisk forskning er av god standard sammenlignet med tilsvarende forskning i land med samme størrelse og økonomi. Norge har flere vitenskapsfolk innen geologi pr innbygger enn både USA og samtlige EU-land. De geologiske miljøene har godt samarbeid med olje- og gassindustrien i landet og har stor betydning for denne.”

Slik omtrent lyder første del av konklusjonen i Forskningsrådets rapport fra den internasjonale evalueringen av den geologiske forskningsinnsatsen i Norge.

Særlig får Institutt for geologi ved UiO sterk ros for sitt “interdisiplinære miljø” og for sin kombinasjon av kvalitet og originalitet.

Med formuleringen “fremragende interdisiplinært miljø” refererer rapporten til at instituttet har tunge forskningsgrupper innen studiet av sedimentære bergarter og geofysikk samt det klassiske studiet av norsk grunnfjell. Det spesielle er at man har klart å kombinere disse studiene på en kreativ måte.

Gjensidig nytte

Petroleumsindustriens betydning for den geologiske forskningen kan neppe overdrives. Før oljealderen spilte geologimiljøene en langt mer beskjeden rolle enn den de fikk da offshoreindustrien tok av. Bare mellom 1985 og 1992 bevilget Norges forskningsråd 84 millioner til et oljerelatert grunnforskningsprogram. Dette ble vellykket, og 74 nye millioner ble avsatt til mer grunnforskning i perioden 1992 - 97. Enda et program er nå på trappene. Forskningsrådets evalueringskomité peker også på at den økonomiske støtten fra oljeindustrien har vært meget god. Men, sier komiteen, det nære forholdet til offshoreindustrien skaper et problem for universitetene. Det er vanskelig å holde på de mest kreative og fremragende forskerne.

Men også oljeselskapene har hatt stor nytte av forskningen innen geofagene i sin jakt på nye leteområder.

Hva har så - i sum - Institutt for geologi bidratt med de siste 20 årene?

Noen få temaområder peker seg ut. ifølge instituttbestyrer, professor Anders Elverhøi:

  • Grunnleggende prosesser som dannelsen av den norske kontinentalmarginen
  • Transport og nedbryting av forurensning i grunnvann
  • Hvordan olje dannes og vandrer, og hvordan man kan øke utvinningsgraden av forekomstene
  • Dannelse av ny og nedbryting av gammel havbunn - i regi av Ocean Drilling Program.

– De største bidragene internasjonalt sett har nok vært innen petroleumssektoren og utvidelsen av havbunnsområdene, sier professor Elverhøi.

Av Frederik Schüssler
Publisert 1. mars 1999 00:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere