Ironisk generasjon med uttrykksbehov

Hanne Toreskås Asheim (24) skrev om sin 'ironiske generasjon' i sitt essay på musikk storfag. Hun avsluttet storfaget for vel et år siden.

Hanne Toreskås Asheim

Selv visste hun å verdsette friheten under studiet: Sammen med en medstudent tok hun initiativ til et sangkor i Oslo kretsfengsel. Koret - som hadde en forrykende avslutningskabaret - var deres 'prosjekt', en vesentlig del av innholdet i storfaget. De to fant på prosjektet selv, gjennomførte det selv og skrev selv en fyldig rapport.

- Dette ville vi aldri gått i gang med uten at vi hadde gått på musikk storfag, sier Asheim. - En annen spennende del av studiet var det frie essayet. Jeg endte opp med å skrive noe jeg kalte 'Min ironiske generasjon'. Det ga meg anledning til å tenke over hvilke konsekvenser ironien har når den blir nesten enerådende.

Må man være ironisk for å høre hjemme i din generasjon?

-Det er i alle fall vanskelig å la være. Det er heller ikke det at jeg ikke synes ironi og humor er flott og viktig. Men når alt på en måte skal settes i gåsøyne, blir det ikke plass til autentiske uttrykk. Også min generasjon har et sterkt uttrykksbehov, det vrimler av kunstnerdrømmer blant mine venner. Men for ironikeren er ingen uttrykksform uskyldig, enhver form kan bare brukes til å ironisere over en annen uttrykksform. Vi blir stående uten noe eget uttrykk.

Skal universitetet ta ansvar for studentenes dannelse?

- Hm. Her er jeg i sterk tvil. For det første er folk på min alder vaksinert mot enhver som skal dytte på oss et ferdig tankesystem eller en fastspikret moral. Noe slikt vil vi heller ikke ha fra universitetet. Men samtidig ønsker jeg å bli sett, jeg ønsker å bli lyttet til og bli tatt på alvor. Og da må også andre møte meg, som universitetet må møte studentene, med sitt alvor og sin eventuelle moral. Slik synes jeg langt på vei storfaget i musikk fungerte. Det ble et faglig møte hvor det var bruk for meg. Kanskje det har med dannelse å gjøre?

Emneord: Språk og kultur, Musikkvitenskap Av Johan L. Tønnesson
Publisert 1. feb. 2012 12:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere