Kom igjen, jenter!

- Aldri har informasjonsteknologi vært så fokusert i mediene. Aldri har det vært så mange interessante jobber å få for informatikere. Aldri har det vært så få kvinnelige informatikkstudenter. Slik åpnet førsteamanuensis Kristin Braa ved Institutt for informatikk, UiO, en kronikk i Dagbladet for to og et halvt år siden.

Ill.: JASON

- Vi oppdaget at vi underviste nesten bare menn. I de 15 årene forut for 1994 hadde vi en kvinneandel på 20 prosent. De neste tre årene sank andelen til 8 prosent, sier hun.

- Hva kan årsaken være?

- Det er mange og komplekse årsaker, sier Braa og nevner noen av dem: Jentene har ofte uklare forestillinger om hva informatikk er, hva faget inneholder og hvordan en informatikers yrkesliv fortoner seg. Manglende kunnskaper gir, som vi vet, grobunn for myter. En av mytene er bildet av informatikkbransjen som en stressende bransje med mye overtid og vanskelig å kombinere med familieliv. Det nytter ikke om utdanningsinstitusjonene strever for å trekke jenter til faget dersom arbeidslivet framstiller informatikkbransjen som en «cola og pizza»-kultur for gutter i 20-åra.

- Enkelte jenter har problemer med miljøet. Dette problemet har vi funnet igjen på instituttet som mangel på miljø. Det virker som om informatikkjentene har problemer med å integreres med de mannlige studentene. Det lave jentetallet har også gjort det vanskelig for jentene å skape nettverk seg imellom.

Gutteromskompetanse

- Nå er det imidlertid etablert en egen jentegruppe som har bidratt til å redusere miljøproblemet her ved instituttet, sier Braa og nevner et annet moment:

- Grunnlaget for sosial omgang mellom guttene er ofte knyttet til fagets tradisjonelt maskuline terminologi. Dersom jentene ikke dyrker dette fagspråket, utelukkes de også fra ulike fora hvor de kunne ha lært. Det ser også ut til at mange av de mannlige studentene stiller med en spesiell «gutteromskompetanse», for eksempel store forkunnskaper innenfor IT og programmering. Som et mottiltak kunne for eksempel instituttet tilby kurs i HTML og Java-programmering for jenter for å hindre mindreverdighetskomplekser på dette området, mener Kristin Braa.

- Hva kan gjøres for å trekke jentene tilbake til faget?

- Vi må prøve å få til en holdningsendring. Jentenes uklare forestilling om faget, fagspråket i studentmiljøet, bildet av gutteromskulturen - mye av dette kan skyldes at vi står overfor et formidlingsproblem. Formidlingen må rette seg både internt mot studentene for å avmystifisere gutteromskompetansen og eksternt i form av å bryte angsten for informatikkbransjen.

- Jenter ser gjerne problemer annerledes. Ofte er de mer helhetsorientert. Det skjer nå mye spennende innenfor forskning og utvikling. Men vi kan ikke overlate arenaen til unge teknologifikserte gutter som er opptatt av å lage teknisk geniale løsninger på noe som kan være et «feil» problem, sier Kristin Braa.

Emneord: Kvinne- og kjønnsstudier, Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, Samfunnsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap Av Odd Letnes
Publisert 1. feb. 2012 12:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere