Silicon Valley ved Gaustadbekken?

Institutt for informatikk er i vinden. Glassgårdbygningen i det rotete området vest for campus signaliserer samtid og business, der hvor den mer sobre mursteinsarkitekturen på Blindern kan virke traust. Nå skal informatikerne få et bygg til, og det skal aldeles ikke ligge på Fornebu.

Hva er det beste de har fått til, informatikkforskerne i Oslo? To pionerprosjekter peker seg ut som de viktigste, det var det rungende enighet om på instituttet: SIMULA og Splines Det første dreier seg om objektorientert programmering, det andre om matematikken som gjør oss i stand til å modellere glatte kurver. De to er ikke av ny dato, men mye virksomhet - i verden så vel som i Gaustadbekk Valley - bygger på dem.

Også et tredje prosjekt skal trekkes fram: Systemarbeid . Her er det ikke lenger programmering og matematikk som står i fokus, men det mer og mindre harmoniske samspillet mellom mennesket og datamaskinen.

Professor Kristen Nygaard er en hovedperson i to av disse forskningstemaene - og i instituttets historie. Derfor har han fått plass på selve omslaget av Apollon. Selv er han meget omhyggelig med å understreke at instituttet ikke er noen solistvirksomhet, og at hans kollega Ole Johan Dahl, som i instituttets 20-års jubileumsberetning fra 1997 kalles "selve nestoren i oppbyggingen av informatikkfaget ved UiO" er vel så mye hovedperson.

I det hele tatt sitter vi igjen med inntrykket av at Institutt for informatikk er et generøst og harmonisk forskningsmiljø med lite aggressiv mumling i krokene. "Fred er ei det beste", hevdes det ofte om vitenskap: De store resultater oppnås bare gjennom beinhard kamp - innad som utad. Kanskje er Institutt for informatikk et levende motbevis.

Emneord: Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap Av Johan L. Tønnesson
Publisert 1. feb. 2012 12:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere