Verdivalg i skolen

Omkring 1. februar i år var Verdikommisjonens postkasse stappfull hver dag. Foreldre, lærere og (noen) elever landet over hadde tatt utfordringen: Diskutér viktige verdivalg i skolen, og send resultatet inn til kommisjonen!

Foreldre og lærere, men også noen elever, har sendt inn grundige svar på Verdikommisjonens spørsmål om skolen. (Foto: Ståle Skogstad ©)

Verdivalgene som skulle diskuteres, var samlet under ti temaer som spenner fra skoleløpets lengde til forholdet mellom det nasjonale og det globale i skolen. De innsendte svarene skal nå sammenfattes og analyseres av Verdikommisjonen i samarbeid med skoleforskere. Apollon fikk likevel bla i bunkene for å bringe noen smakebiter, som vi har valgt å anonymisere.

Verdikommisjonen: Hva kan skolen gjøre for å styrke elevenes motivasjon – og hva skal en gjøre med elever som i særlig grad forstyrrer læringsarbeidet i klassen?

Foreldresvar:

Vi tror det er viktig at læringen blir tilpasset den enkelte elevs utgangspunkt slik at stoffet føles relevant. Elever som i særlig grad forstyrrer læringsarbeidet må kanskje få en mer praktisk rettet undervisning i enkelte timer. Likevel må dette ikke være slik at det oppfattes som et dårligere alternativ/nederlag for den enkelte.

Spørre elevene hva hun/han liker av fag og la dem få bestemme selv. Fritak fra fag de ikke liker, og eventuelt jobbe litt med det som interesserer dem. Da tror vi eleven trives bedre.

For mye teori i skolen i dag. Kan føre til at elevene blir lei hele skolen. Det stilles for mye krav til elevene med hjemmearbeid. Hadde læreren sett at elevene var lei en dag, kunne de hatt muligheten til å gjøre noe annet. Slik vi foreldre hadde det da vi gikk på skolen. Men nå er det lærerutdannete pedagoger og vanskelig stoff så det blir ikke anledning til noe annet for det er tross alt barn/lekende barn vi har å gjøre med i grunnskolen.

Lærersvar:

Vi trenger engasjerte og dyktige lærere som tør å ta styring, men som også tør å la elevene få bli mer aktive i undervisningen og læringsprosessen. Nå er det altfor mye lærerstyrt undervisning og passive elever, spesielt i ungdomsskolen.

Dette er et av de områder som oppleves mest problematisk som lærer i skolen. Mange elver har mistet/mangler den indre motivasjonen for å lære. Det er svært lite som fenger dem.

For elever som er utagerende og forstyrrer både seg selv og andre, er det viktig med mulighet for alternative opplæringsformer.

Elevsvar:

Egen prate-time der elevene snakker åpent med hverandre og forteller ærlig om hverandre - jentene med jentene, og guttene med guttene. Til slutt alle sammen sammen. Elever som bråker i timen, skal behandles strengt og sendes til rektor med påfølgende melding med hjem.

Verdikommisjonen: Hvilket hensyn bør tillegges størst vekt i skolen, hensynet til den enkelte elevs individuelle behov og personlige utvikling – eller til samfunnets ønsker og krav?

Foreldresvar:

Hensynet til en enkelte elevs individuelle behov og personlige utvikling, bør det legges størst vekt på i skolen. Alle barna har forskjellige måter å utvikle seg på og dermed også forskjellige ønsker for videre arbeidsliv.

Lærersvar:

Omsynet til den enkelte elev sine behov og personlege utvikling bør grunnskulen leggja mest vekt på, men då må ein gje skulen og eleven først og fremst meir tid til å makta dette, for kva hjelp har ein av at elevane må bala med samfunnsemne lenger før dei er mogne for det?

Elevsvar:

Man må få utvikle seg selv etter hvilke forutsetninger man har, ikke etter hva samfunnet ønsker man skal være.

Emneord: Pedagogiske fag, Samfunnsvitenskap
Publisert 1. feb. 2012 12:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere