Investoren: - Satser på marin sektor

- Norge har et godt utgangspunkt når det gjelder bioteknologi og genforskning innen den marine sektoren, men er for puslete når det gjelder medisin, sier investoren

VERDIFULLT ARVEMATERIALE: Forskning på fiskenes gener har et stort potensial for økonomisk vinning. Foto (montasje): Ståle Skogstad (©)

Terje Mikalsen ser store muligheter innen genforskning og bioteknologi og mener Norge bør utvikle spisskompetanse spesielt innen havbruksnæringen. Selv har han satset penger innen den marine sektoren gjennom blant annet selskapene Genomar, Aquasmart og Multimar.

Mikalsen ser foreløpig ikke de samme mulighetene når det gjelder medisinsk forskning her til lands. - Den medisinske genforskningen er for puslete i Norge. Det virker ikke som om myndighetene forstår at dette er viktig å satse på. Grunnforskningen må oppgraderes vesentlig, for dette er en sektor hvor mangfoldet av nye ideer er sentralt, sier han.

Tung teknologi

Mikalsen mener genforskning og bioteknologi skiller seg fra utviklingen av IT-bransjen når det gjelder behovet for investeringer.

– Innen IT-markedet kan man ha en god ide og trenger ikke nødvendigvis mye penger for å utvikle den. Bioteknologien er mye tyngre saker, og det må satses store beløp på avansert utstyr og testing som kan vare i årevis, sier han.

Enkelte analytikere mener bioteknologien vil overta for IT-bransjen som investeringsobjekt, men Mikalsen mener dette er en kunstig problemstilling.

– Disse to feltene henger sammen. Det er takket være utviklingen innen IT-bransjen at vi har sett en rask utvikling av genforskningen. Først nå har vi nådd en kapasitet på datamaskinene som gjør det mulig med analyser i stor skala av arvematerialet.

Nei til alt?

Mikalsen ser klare etiske betenkeligheter ved utvikling av bioteknologien, men mener at en avvisning av det nye kunnskapsfeltet ikke er en god løsning.

– Vi kan ikke være ”imot alt”. Sett at Norge forbyr all virksomhet innen genforskning og tilhørende bioteknologi. Skal vi da kunne nyttiggjøre oss kunnskap for eksempel om kreftbehandling som andre har forsket seg fram til via samme type forskning? Dette er et etisk dilemma. Hvis vi vet at vi vil ha fruktene av nye innsikter, må vi også være villige til å ta en risiko. Det er likevel klart at de etiske sidene ved å tukle med livet er uoversiktelige. Vi må være fokusert også på de mulige negative sidene og våge å si stopp for enkelte opplegg. Det er en fare for at den nye teknologien drives fram av kapitalsterke krefter uten hensyn til etiske vurderinger. Men det er ikke bare kapitalkreftene som driver. Ønsket om kunnskap på dette feltet var til stede lenge før noen betalte for det.

Emneord: Marin teknologi, Bioteknologi, Teknologi Av Johannes W. Løvhaug
Publisert 1. feb. 2012 12:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere