- Ansvaret pulveriseres

Rettssosiolog Thomas Mathiesen ved Universitetet i Oslo har i mange tiår drevet forskning omkring bruken av rettspsykiatere.

ADVARER: - Jeg er skeptisk til vitenskapeliggjøring av retten, sier Thomas Mathiesen. Foto : Ståle Skogstad (©)

– Systemet er nok forandret og under stadig endring, men rettspsykiaterne har tradisjonelt stilt seg i skjæringspunktet i forholdet mellom forbrytelse og sykdom. Jeg er redd for at ved å bruke rettspsykiatere, fraskriver domstolene seg ansvar. Rettspsykiaterne legitimerer dommen. Retten skal handle om fortiden, men ved bruk av psykiatere melder det seg spørsmål om framtiden. Bruken av rettspsykiatere som sakkyndige pulveriserer ansvaret i retten, sier Mathiesen.

Skeptisk

Mathiesen mener domstolene alltid har pekt på rettspsykiaterne og sagt at ”vi må høre på dem”, mens rettspsykiaterne har pekt på domstolene og sagt ”det er de som bestemmer”.

Han har inntrykk av at det generelt sett stadig brukes mer vitenskapelig materiale i rettssalen.

– Jeg er skeptisk til vitenskapeliggjøringen av retten. Domstolene er institusjoner som er basert på verdier, verdier som skal telle til fordel og gunst, eller motsatt, for tiltalte. Verdier kan vi forandre, men vitenskapeliggjøringen legger mer vekt på fasitsvar. Til og med i situasjoner hvor det i virkeligheten ikke finnes noe fasitsvar, vil domstolene likevel ha dette. Det menneskelige skjønn blir mer og mer borte, hevder Mathiesen.

Ikke vitenskap

Han mener det er mange spørsmål i en rettssal som allment sett er verdispørsmål og ikke vitenskapsspørsmål.

Han har også fått et inntrykk av at de som betegnes som sakkyndige, av og til kan presses inn i en ja- eller nei-rolle fra rettsvesenets side, som vil ha klare svar.

Se egen artikkel om økning i bruk av rettspsykiatere .

Emneord: Samfunnsvitenskap, Rettspsykiatri, Medisinske fag, Klinisk medisinske fag, Sosiologi Av Linn Stalsberg
Publisert 1. feb. 2012 12:08 - Sist endret 2. jan. 2014 10:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere