Ser ikke dybden

– Retten ser ikke alltid dybden i de sakkyndiges vurderinger, sier jurist Kirsten Sandberg.

KRITISK: Kirsten Sandberg Foto : Ståle Skogstad (©)

Hun er jurist og forsker ved Universitetet i Oslo og undersøker spørsmålet om omsorgen for barn i fosterhjem skal føres tilbake til foreldrene eller ikke. Hun er spesielt opptatt av psykologers rolle når slike avgjørelser tas.

– Jeg har sett spesielt på sakkyndiges rapporter, der psykologer oppnevnt av retten har foretatt undersøkelser og avgitt en erklæring. Det viser seg at rapportene er svært ulike i lengde og oppbygging, og det varierer hvordan retten bruker dem. Ofte legger retten de sakkyndiges erklæringer til grunn uten å vurdere om de er svakt underbygd eller grundige og velbegrunnet. I andre tilfeller går retten imot de sakkyndiges vurderinger på punkter som er av rent faglig karakter og hvor retten kanskje burde være mer tilbakeholden. Mitt generelle inntrykk er likevel at det, for eksempel i barnevernssaker, er vanlig å følge de sakkyndige, sier Sandberg.

Hun mener at retten ikke alltid forstår dybden i det de sakkyndige skriver i rapporter eller at retten kan gi de sakkyndige for vide mandater, slik at de sakkyndige foretar bredere vurderinger enn det er grunn til

– I det juridiske miljøet var det på 90-tallet en diskusjon om bruken av sakkyndige i barnesaker, fordi det er ressurskrevende i form av både tid og penger. Når det gjelder barnefordelingssaker, kan det være grunn til å vurdere behovet for sakkyndige nøye. I en del tilfeller kan dommeren bruke sin sunne fornuft, mener Sandberg.

Hun sier det stiller seg annerledes når det gjelder barnevernssaker, der barnet kan være påført skader gjennom tidligere omsorgssvikt og flytting kan være en stor påkjenning. – Dette er såpass vanskelige saker at de ikke bør tas for lett på. Her kan det lettere forsvares å bruke sakkyndige, mener Sandberg.

De sakkyndige i slike saker skal bidra til å bringe barnets perspektiv inn i rettssalen, og det kan være viktig.

Se også artikkel: Verdinøytral eller full av fordommer?

Emneord: Juridiske fag, Samfunnsvitenskap Av Linn Stalsberg
Publisert 1. feb. 2012 12:08 - Sist endret 2. jan. 2014 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere